Aktuellt / Senaste nytt

Har du koll på måtten i skogen?

Publicerad 2018-12-12

Det finns gott om skogliga mått, både på träden i skogen och på avverkad skog. Här får du en enkel guide till några av de vanligaste!

I skogen

Hektar – en yta i skogen

Används för att ange storleken på en yta i skogen. Ett hektar är 100×100 meter (eller 10000 kvadratmeter). Storlek på skogsfastigheter anges i hektar.

Skogskubikmeter – mått på stående skog

Skogskubikmeter (m3sk). Ett mått på den växande stående skogen. Trädets volym, utan grenar och ovanför det tänkta stubbskäret. Barken och toppen av trädet räknas med. Används till exempel vid inventering av skog till en skogsbruksplan.

När träden har avverkats

Fastkubikmeter – verklig volym på stocken

Fastkubikmeter under bark (m3fub). Här beräknas den verkliga vedvolymen. Toppen av trädet, grenarna och barken räknas inte med. Används vid all handel med massaved och även för sågtimmer.

Toppkubikmeter – en cylinder av stocken

Toppkubikmeter (m3to). Volymen på en kvistad stock, när man utgår från en cylinder med toppens diameter (mäts 10 cm från toppändan). Ett vanligt mått för att mäta sågtimmer.

Stjälpt – för skogsbränsle

Kubikmeter stjälpt mått (m³s). Ett mått för att mäta skogsbränsle. Volymen av till exempel flis och spån, mätt i olika transportkärl eller högar. Anger materialets yttre volym. Flistransportörer räknar med stjälpt mått när de lastar sina fordon. Nu väger man ofta flisen och beräknar torrsubstanshalten genom provtagning i lasset.

Travat – för brasved

Kubikmeter travat mått (m³t). Ett mått som bland annat används för handel med brasved. Virkestravens bredd, höjd och längd multipliceras. I volymen ingår också luften mellan veden.

Omvandlingstabell

Virkeshandel görs inte bara mellan skogsföretag som Sydved, och enskilda skogsägare, utan också sågverk kan vara inblandade i en affär. I virkesredovisningen kan det därför förekomma att en affär som gjorts upp i fastkubikmeter redovisas på annat sätt. Det finns då omvandlingstabeller som man kan använda för att kunna jämföra siffrorna.

Text och foto: Annsofie Öhman