Aktuellt / Senaste nytt

Virkesmätning: så här går det till

Publicerad 2019-08-20

Travmätningen av virket på bil har tidigare skett mest manuellt, men nu mäts mer och mer massaved genom kameramätning av timmerbilarnas last, så kallad fjärrmätning.

Varje år avverkas cirka 80 miljoner kubikmeter virke i Sverige. Större delen av virket passerar någon av landets drygt 300 mätplatser.

Från manuell mätning till fjärrmätning

Travmätningen av virket på bil har tidigare skett mest manuellt, men nu mäts mer och mer massaved genom kameramätning av timmerbilarnas last, så kallad fjärrmätning.

  • Virkesbil med last anländer till en mottagningsplats.
  • Chauffören registrerar sin ankomst.
  • Virkesbilen passerar sakta kamerorna, där bilder tas.
  • Virkesbil med lass vägs.
  • Chauffören godkänner bilderna.
  • Bilderna skickas till en bildmätningscentral där en virkesmätare utför mätning av volym, med mera.

Vinster med fjärrmätning

Bildmätning kan göras på distans, vilket gör att en enda bildmätningscentral ta hand om ett stort antal mätstationer. Även obemannade stationer kan ta emot virkesbilar.

Virkestransporterna kan då styras mer effektivt och lastbilsflottan kan utnyttjas optimalt. En vinst både för miljön och ekonomin.

Hur ser det ut inom Sydveds område?

Falköping järnvägsterminal: rundveden mäts genom fjärrmätning.
På Aspa bruk: fjärrmätning för fallande barrmassaved.
Skärblacka och Frövi: rundvirket mäts delvis genom fjärrmätning.
Nymölla bruk: rundveden mäts genom fjärrmätning.

Oktober 2017