Aktuellt / Senaste nytt

Just nu i din skog – januari, februari och mars

Publicerad 2023-09-18

Här tipsar vi om skogliga aktiviteter som passar bra att göra i skogen under vintern och våren. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Skogsplanera för 2024

Gå igenom din skogsbruksplan och planera vilka åtgärder du vill göra under 2024. Några exempel: Är det dags att gallra? Behöver skogsbilvägarna underhållas? Dags att föryngra där du avverkade förra året? Tänker du göra åtgärder de närmaste åren i bestånd som har behov av förröjning, gör det i god tid. Det gynnar tillväxten i det aktuella beståndet.

Check av skogsbilvägen

Vatten kan på kort tid förstöra en skogsbilväg och ett tips är att kolla så att avrinningen från vägen fungerar bra.

Vägtrummor och brunnar i diken kan ofta behöva rensas innan snösmältningen, så att vattenavrinningen fungerar bra och vägen torkar upp snabbare.

Röj också bort buskar och annan växtlighet vid vägkanterna. Viktigt då växtlighet binder vatten till vägen. Röj uppemot 2 meter från respektive vägkant. Såga bort större grenar som sticker ut i vägbanan så att det är fritt minst 4,5 meter över vägbanan.

Röjning

Röja i granskog kan man göra året runt, men vårvintern är för många en ganska lämplig tid. Dels är arbetstemperaturen behaglig, dels kanske almanackan inte är så full för den som är lite av en mångsysslare på sin gård.

Redo för vårplanteringen?

Beställ plantor till vårens planteringar. Ju längre du väntar desto svårare kan det bli att få rätt typ av plantor till just din föryngring. Tänk på att bördiga marker kräver lite större plantor för att klara konkurrensen från annan vegetation.

På Sydveds webb kan du redan nu beställa röjning, men inom kort kan du också beställa plantor, plantering och markberedning.

Text: Annsofie Öhman Foto: Lasse Arvidson