Aktuellt / Senaste nytt

Planeringsövningar i fält

Publicerad 2021-04-19

I dagarna som varit så har vi på sina håll kunnat stanna upp och reflektera över hur vi kan bli bättre. Varje inköpare på distrikt Falköping har gemensamt med sina avverkningsgrupper haft en planeringsövning.

För att vi hela tiden ska bli bättre i vårt arbete så kan det vara bra ibland att gemensamt ta sig tid att fundera över hur en avverkning ska köras på bästa sätt.

Naturvården har en del och spårlös avverkning har en annan del. Men vi måste vara bra på båda delarna. Genom en bra planering av trakten så kan man uppnå mycket goda resultat även i till exempel dåligt väder.

Basvägen och basstråken bör hamna på de högsta punkterna på trakten. Överfarter vid vattendrag broas med virke och ris för att inte påverka vattendraget alls. Samt att man kanske inte väljer att skota virket i den gamla basvägen som det alltid har gjort, utan att man hittar en ny väg som ligger bättre på ett annat ställe.

Mycket handlar också om att ställa naturvården på så nyttiga ställen som möjligt, till exempel högstubbar kanske kan vara i anslutning till en kantzon. Varje trakt har sina egna förutsättningar.

Text och foto: Jonas Larsson