Aktuellt / Senaste nytt

Skogsmästarstudent från Tyskland praktiserar på Sydved

Publicerad 2022-04-04

Studenten Michèle Zeiher är på Sydved i vår. Hennes uppgift är främst att inventera och betygsätta bestånd i målklassen naturvård med skötsel.

Sedan mitten av mars är tyska Michèle Zeiher på Sydved som en del av sin utbildning till skogskandidat på universitetet Weihenstephan-Triesdorf i södra Tyskland.

Michèles uppgift på Sydved är att inventera och betygsätta NS-bestånd inför åtgärd och ge förslag på hur man både ska bevara befintliga biologiska värden och hur man kan göra för att skapa bättre biologiska värden än idag. Till sin hjälp har hon Sydveds nya naturvärdesbedömningsmall från PanCert.

För att bevara dagens värden kommer det ganska ofta handla om att ta bort granar och för att öka värdena handlar det ofta om att skapa död ved av olika trädslag och dimensioner.

Det kan också handla om olika former av veteranisering, då man lurar träden till att vara äldre än vad de är. Till exempel genom att såga ut hål, borra hål eller elda på stammen.

– Det är roligt att någon utifrån är intresserad av Sydved och svenskt skogsbruk, och det ska bli spännande att ta del av Michèles rapport som förhoppningsvis ger oss på Sydved handfasta råd till kreativ och kvalitativ naturvårdande skötsel, säger Niklas Fogdestam som jobbar med naturvård och certifieringsfrågor på Sydved.

Michèle träffar skogsägaren Johan Olsson och diskuterar vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga i hans backe.

Michèle träffar skogsägaren Johan Olsson och diskuterar vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga i hans backe.

Text och foto: Niklas Fogdestam