Aktuellt / Senaste nytt

Torka och bränder, en framtida faktor?

Publicerad 2019-06-10

Sydvedaren Melker Magnusson reflekterar kring ämnet torka med utgångspunkt från skogsbrukande, och hur man kan hantera det. Ett system som heter Keyline Design, utvecklat av P.A. Yeomans, är utgångspunkten. Det gäller att hitta nyckelpunkter i landskapet där naturlig vattenansamling bildas.

De senaste åren har, minst sagt, varit utmanade på många sätt för både markägare och skogsbolagen som verkar i skogen och lantbruket. Den goda konjunkturen och höga virkespriser har gått i hand med torka, bränder, utebliven tjäle och granbarkborrar.

Jag avsatte en stund för att studera ämnet torka. Jag ville veta hur dessa utmaningar hanterades av länder där jord och skogsbruk bedrivits i många år men där dessa utmaningar funnits sedan ”begynnelsen” för att få reda på hur man gör där?

Keyline Design på 1950-talet

Jag hamnade i landet Australien och fick se ett återkommande namn, P.A. Yeomans. En gruvingenjör som utvecklade ett system som kallas för Keyline Design på 1950-talet. Systemet gick ut på att studera landskapet rent topografiskt och hitta områden där vatten naturligt samlas, för att sedan konservera det genom uppdämning på högt belägna platåer. Och sen i nästa steg använda det med gravitationens hjälp när det var nödvändigt under de längre torkperioderna som är återkommande för lantbrukare i Australien.

Keyline Design går alltså ut på att hitta nyckelpunkter i landskapet där naturlig vattenansamling bildas, dämma upp dessa på höjder för att förhindra avdunstning och avrinning ut i hav. Anlägga bevattningsdiken för att kunna släppa på vatten när det så behövs och på så sätt säkra sina skördar.

Systemet ska enligt uppgifter vid rätt implementering även ha markförbättrande effekter genom att matjordslagret ökas i marken och förhindra erosion.

Vattenbuffertar i landskapet

Min tanke är att markägare och bolag inom både skog och lantbruk kan använda sig av en modifierad version av denna metod. Skogsbruket kan ha nytta av detta genom att skapa sig vattenbufferts i landskap där det är långt till närmaste sjö och gräva diken utifrån dessa för att snabbt kunna tillföra vatten vid eventuell brand för att hejda brandens framfart och spridning.

Lantbruket kan också ha stor nytta av Keyline, speciellt i landskap med stora topografiskillnader, och på så sätt säkra bevattning till sina skördar och maten till våra bord.

Jag har endast nuddat vid detta intressanta ämne men för den som vill veta mer finns det oerhört mycket information i form av filmer och artiklar att hämta på nätet om man söker på ”P.A. Yeomans” eller ”Keyline Design”.

Ridgedale Farm i Värmland

Det finns även en liten gård i Värmland som heter ”Ridgedale Farm” som har tillämpat dessa metoder med framgång. Gården är, med jämna mellanrum, öppen för studiebesök.

Text: Melker Magnusson