Aktuellt / Senaste nytt

Tveksam effekt av granbarkborrefällor

Publicerad 2021-03-04

Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en ny rapport från Skogforsk där man undersökt två olika typer av feromonfällor.

Granbarkborren är ett av de största hoten mot våra granskogar i södra och mellersta delarna av Sverige.

Fällor som lockar till sig granbarkborrar används för svärmningsövervakning och som ett komplement till annan bekämpning, men kunskapen om fällornas bekämpningseffekt har länge varit bristfällig.

Nu har ett forskningsprojekt studerat effekten av två olika typer av fällor: Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor.

Sök och plock viktigast

Resultatet har betydelse för skogsbruket, myndigheter och enskilda skogsägare som brukar använda, eller funderar på att använda fällor. Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med de andra aktörerna inom samverkansprojektet "Stoppa borrarna" se över rekommendationer kring granbarkborrefällor.

Den viktigaste metoden för att bekämpa granbarkborrarna och rädda virkesvärdet i produktionsskogen är att söka upp, avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret.

Fällorna fångar lika mycket

De två fällor som undersökts laddas båda med ett doftämne, feromon, som lockar till sig granbarkborrarna. Den ena fällan fångar insekterna i en burk som måste tömmas med jämna mellanrum, medan den andra är preparerad med en insekticid som dödar granbarkborrarna.

– Vi kunde inte se någon skillnad i effekt mellan de olika fällorna. Granbarkborrarna lockas till fällorna av feromonet och fällorna verkar ha likvärdig fångsteffekt, säger Jan-Olov Weslien på Skogforsk.

Studien har finansierats av Skogsstyrelsen, Holmen, Mellanskog, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved och Södra Skogsägarna.