Inspiration / Djur och natur

Nytt liv i skogen

Publicerad 2024-04-02

Nu börjar det bli livat i skogens snår, buskar och träd. I Sverige har vi ungefär 75 däggdjursarter och en hel del av dem lever i skogen. Där finns ju allt från sorkar, skogsmöss, fladdermöss och ekorrar till större djur som hare, räv, björn, varg, älg, vildsvin och rådjur. Här bjuder vi på härliga bilder på skogens nya generation som gör sig redo för det tuffa livet i skogen.

Från slutet av maj till början av juni föder älgkon en till två kalvar. De rödbruna kalvarna
väger då 10–15 kilo. De är snabbt på benen och kan följa sin mor redan efter någon timme. Som nyfödd dricker kalven bara mjölk, men börjar snart smaka på växter. Kalvarna växer snabbt under det första halvåret och väger uppåt 150 kilo när november kommer. Älgkalvarna går i sällskap med sina mödrar fram till någon vecka innan modern kalvar på nytt.

Från slutet av maj till början av juni föder älgkon en till två kalvar. De rödbruna kalvarna väger då 10–15 kilo. De är snabbt på benen och kan följa sin mor redan efter någon timme. Som nyfödd dricker kalven bara mjölk, men börjar snart smaka på växter. Kalvarna växer snabbt under det första halvåret och väger uppåt 150 kilo när november kommer. Älgkalvarna går i sällskap med sina mödrar fram till någon vecka innan modern kalvar på nytt.

Från slutet av mars till början av maj föder räven fem till nio ungar. Grytet grävs ut bland stenrösen, under trädrötter eller i sandiga slänter. Ungarna är blinda vid födseln och öppnar ögonen först efter ett par veckor. Den första tiden diar de och äter sedan uppstött föda eller byten som föräldrarna tar hem. Familjen håller samman till september.

Från slutet av mars till början av maj föder räven fem till nio ungar. Grytet grävs ut bland stenrösen, under trädrötter eller i sandiga slänter. Ungarna är blinda vid födseln och öppnar ögonen först efter ett par veckor. Den första tiden diar de och äter sedan uppstött föda eller byten som föräldrarna tar hem. Familjen håller samman till september.

Från slutet av maj och tre, fyra veckor framåt föds kiden. De kan gå redan efter en timme. Första dygnet har geten nära kontakt med kiden. Sen tittar hon till dem flera gånger per dygn för att ge di och slicka dem. När kiden föds är pälsen skyddstecknad med ljusa fläckar. Efter några veckor blir pälsen mer enfärgad. De första veckorna ligger kiden stilla, för att avge minimalt med rörelser som kan locka till sig rovdjur.

Från slutet av maj och tre, fyra veckor framåt föds kiden. De kan gå redan efter en timme. Första dygnet har geten nära kontakt med kiden. Sen tittar hon till dem flera gånger per dygn för att ge di och slicka dem. När kiden föds är pälsen skyddstecknad med ljusa fläckar. Efter några veckor blir pälsen mer enfärgad. De första veckorna ligger kiden stilla, för att avge minimalt med rörelser som kan locka till sig rovdjur.

I Sverige finns brunbjörnen. Den kan variera mycket i storlek och en vuxen björn väger mellan 60 och 250 kilo. I januari till februari föder björnhonan sina ungar i idet. De följer sin mor under ett till två år, men övergivna ungar klarar sig ganska bra på egen hand efter första sommaren. Brunbjörnen lever huvudsakligen på rötter, örter och bär. Men i perioder äter den också animalisk föda, allt från små myror till älg och ren. Foto: Adobe Stock

I Sverige finns brunbjörnen. Den kan variera mycket i storlek och en vuxen björn väger mellan 60 och 250 kilo. I januari till februari föder björnhonan sina ungar i idet. De följer sin mor under ett till två år, men övergivna ungar klarar sig ganska bra på egen hand efter första sommaren. Brunbjörnen lever huvudsakligen på rötter, örter och bär. Men i perioder äter den också animalisk föda, allt från små myror till älg och ren. Foto: Adobe Stock

I Sverige finns både fälthare och skogshare. Fältharen får första kullen i mars. Skogsharen får två till tre kullar med början i april. Redan efter några minuter lämnar honan sina ungar och
återkommer sedan till dem endast en gång per dygn. Det fungerar bra för ungarna, då
honans mjölk är tillräckligt näringsrik. Skogsharen är och har en knubbigare
kropp. Vintertid är skogsharen helvit i norr och gråvit söder om Dalälven. Fältharen har längre öron och svans. Sedan finns även moharen som är en underart av skogsharen. Istället för den vita vinterdräkten som är typisk för skogsharen har den en gråblå färg. Foto: Adobe Stock

I Sverige finns både fälthare och skogshare. Fältharen får första kullen i mars. Skogsharen får två till tre kullar med början i april. Redan efter några minuter lämnar honan sina ungar och återkommer sedan till dem endast en gång per dygn. Det fungerar bra för ungarna, då honans mjölk är tillräckligt näringsrik. Skogsharen är och har en knubbigare kropp. Vintertid är skogsharen helvit i norr och gråvit söder om Dalälven. Fältharen har längre öron och svans. Sedan finns även moharen som är en underart av skogsharen. Istället för den vita vinterdräkten som är typisk för skogsharen har den en gråblå färg. Foto: Adobe Stock

Text: Annsofie Öhman Foto: Kenneth Johansson