Sydvedaren Mattias Svensson delar med sig av sina tips om hur man skapar en levande våtmark.

Sydvedaren Mattias Svensson delar med sig av sina tips om hur man skapar en levande våtmark.

Inspiration / Jakt och friluftsliv

Så skapar du en levande våtmark

Publicerad 2021-09-08

Mattias Svensson är virkesköpare på Sydveds Jönköpingsdistrikt och har omfattande erfarenhet av våtmarksanläggning. På fastigheten har Mattias förvandlat sex hektar improduktiv skogsmark till våtmark i etapper.

Jag har ett stort jaktintresse och ville testa. Sedan har det nästan slagit över lite, skrattar Mattias som sätter naturupplevelsen främst.

– Våtmarkerna ger fantastiska natur- och jaktupplevelser och har tillfört många viktiga värden. Sångsvanar, knipor, krickor och en massa grodor… det är alltid en överraskning vilken upplevelse som jag ska få med mig hem den här gången, säger Mattias som menar att en skogsfastighet nästan alltid har något område som lämpar sig för en våtmark.

– Om du är nyfiken, be din Sydvedare om hjälp att identifiera vilken mark som är lämplig. Vi kan också förmedla kontakten vidare till de specialister och entreprenörer som hjälper dig att förverkliga dina idéer.

På sin fastighet har Mattias skapat 6 hektar våtmark.

På sin fastighet har Mattias skapat 6 hektar våtmark.

Tips från Mattias

1. Dämm upp en plats med naturliga förutsättningar
Våtmarken skapas genom att dämma upp en plats med naturliga förutsättningar. Utgå gärna från ett surhål, en mosse eller något annat impediment som du ändå inte har någon större utväxling av i skogsbruket. Valet av plats är avgörande för kostnaden. Lås dig inte vid ett ställe direkt utan kolla förutsättningarna på flera platser. Ju mindre vall du behöver bygga, desto billigare blir det. Marken får gärna vara svagt lutande.

2. Stoppa utflödet av vatten
Utflödet av vattnet stoppas med hjälp av vallar och genom att täppa till utflöden, till exempel diken, vilket bidrar till en höjd vattennivå och gör att våtmarken kan behålla vatten även under torrperioder.

Grävmaskinen används för att gräva ur våtmarken, bygga vallar och lägga rör.

Grävmaskinen används för att gräva ur våtmarken, bygga vallar och lägga rör.

3. Reglera vattennivån
Vattennivån regleras med hjälp av en brunn, ofta kallad en munk. Personligen tycker Mattias att munken ofta inte fungerar så bra eftersom den nästan alltid läcker lite, något som blir extra tydligt vid låga vattenflöden.

Mattias brukar istället göra en egen konstruktion med ett rör i botten på vallen. Sedan sätter han en vinkel på röret, utanför dammen, så att det går att komma åt att reglera. Därefter ansluter han ett rör på höjden som sågas av till önskad höjd. Behöver vattennivån sänkas ytterligare är det bara att såga av röret lite till. Behöver den höjas sätter man på en muff.

En färdig munk kan kosta upp till 100 000 kronor och kräver omfattande installation med grävmaskin. Rören kan grävmaskinisten lägga ut själv och sedan fylla över med material, vilket är mycket mer kostnadseffektivt.

4. Fåglarna ska ha plats för skydd häckning
En funktionell våtmark ska erbjuda fåglarna plats för skydd och häckning i form av beväxta partier, en öppen vattenspegel att landa på och lämpligt djup för att beta på botten. Man skapar klarvattenytor genom att gräva bort material; materialet kan sedan läggas upp som öar alternativt utmed strandkanten.

5. Oregelbunden strandlinje
Skapa gärna en oregelbunden strandlinje eftersom det ger mer liv åt vattnet. 30 cm djup är lagom för betning, 70 cm och mer ger en öppen vattenspegel där vegetationen inte slår igenom.

6. Varierande vattennivå
Vattennivån får gärna variera över året, det ger också större variation i växtligheten samtidigt som risken för igenväxning minskar. Men våtmarken får inte torka ut, då slutar den att fylla sitt syfte. Höga och stabila vattenflöden är inte nödvändigt för att kunna anlägga en våtmark, det är fullt görligt även vid mindre vattenflöden. Vid låga vattenflöden behöver du dock vara extra noga med att anläggningen inte läcker och torkar ut. Höga flöden kan omvänt ge problem vid kraftig nederbörd.

7. Koll på våtmarken!
Titta till din våtmark några gånger per år, så att vattennivåerna är där du vill ha dem. Kontrollera också att överfyllnadsrören inte har täppts till av biologiskt nedfall. Snåla inte med överfyllnadsrören och lägg gärna flera stycken som extra säkerhet om det skulle sätta sig i något rör.

Så här såg våtmarken ut när den var nyanlagd…

Så här såg våtmarken ut när den var nyanlagd…

… och så här ser den ut fem år senare.

… och så här ser den ut fem år senare.

Text: Amelie Bergman Foto: Mattias Svensson & Amelie Bergman