Aktuellt / Senaste nytt

Björkskog på gång!

Publicerad 2021-05-03

Vad gör man med sin mossmark när den inte längre används för bete? Många skogsägare har någon insprängd mossmark som de ibland funderar över. Ska man låta den vara eller göra ett försök att få upp ny skog?

Gör man inget alls brukar det sakta men säkert växa igen av sig själv, dock med blandat resultat då gräs oftast gör det svårt för frön att gro. Björk eller al brukar över tid etablera sig och för varje år som går minskar utsikten över det som en gång var en yta för höskörd.

Björk på mossmark

För den med mindre tålamod kommer här lite tips för etablering av björk på mossmark. Plantering är oftast det första man tänker. Idag finns det bra förädlat plantmaterial av björk som fungerar mycket bra. En relativt säker metod men räkna med påhälsning från betande djur.

Alternativet är självföryngring som markägaren i detta exempel har testat. Följande steg har genomförts och planeras att göras. Målet är ett bestånd med hög andel av björktimmer, redo att avverkas när beståndet är runt 50 år. Ca 4 ha.

 • 2010: Arrende avslutas.
 • 2013: Rensning av diken runt hela mossen samt de diken som gick igenom ytan. Under 3 år har inte ett enda stam lyckats etablera sig på grund av tät gräsväxt.
 • 2014: Fräsning av hela ytan för att blottlägga jorden. Ordentligt med fröträd fanns runt hela ytan.
 • 2020: Första röjning vid ca 2,5 m. Huvudstammar ställdes ut, ca 2300/ha.
 • 2023: Andra röjning. Friställning av de bästa stammarna. Ca 1800-2000 stam/ha sparas.
 • 2030: Första gallring efter ca 15-20 år.
 • 2038: Andra gallring.
 • 2065: Slutavverkning, ca 300 -500 stammar/ha.

Ljuskrävande art

Björk är ett pionjärträd och kräver väldigt mycket ljus för att hålla tillväxten. Hårda röjningar för snabb diametertillväxt med en ambition om en första gallring efter 15-20 år är målet. Då björk kan drabbas av rödkärna i centrumdelen bör beståndet inte bli äldre än 50 år för att inte riskera kvalitetsnedsättning i timmerandelen.

Tips för etablering

Bilden nedan är tagna i april 2021, ett år efter första röjningen. Föryngringen har varit lyckad. Några kala fläckar där gräset konkurrerade ut självföryngringen, i övrigt tillräckligt god täckning över hela ytan.

De viktigaste tipsen från denna etablering.

 1. Börja med att se över dikena, rensa för att få en bra vattenbalans.
 2. Fräs/markbered jorden ordentligt. Ju mer blottlagd jord, desto större chans till bra etablering med möjlighet till kvalitet.
 3. Röj hårt. Antingen en gång eller dela upp det påtvå gånger. Björken växer snabbt i ungdomen, se till att den får ordentligt med ljus.

Varje mosse har sina förutsättningar. Tveka inte på att kontakta din Sydvedare för att gemensamt titta över just ditt område.

Text och foto: Johan Olsson