Aktuellt / Senaste nytt

Ett aktivt skogsbruk skapar lönsamhet

Publicerad 2019-05-07

Här är ett exempel på en helt oskött granskog, hög grad av självgallring och utbytesförlust i form av virke som ruttnar bort. En hög andel av de stammar som självgallras bort kan tas tillvara på om beståndet gallras vid rätt tid.

En korrekt utförd gallring ger tidigare utdelning av investerat kapital och ett bättre netto vid slutavverkning. Dessutom bidrar det till att mer koldioxid kan bindas.

Vill du bedriva aktivt skogsbruk som lönar sig för dig som skogsägare, kontakta din Sydvedare för att få veta mer.

Text och foto: André Gustafsson