Aktuellt / Senaste nytt

Framtidens vindkraft fångas upp av trä från skogen

Publicerad 2023-04-14

Stora Enso samarbetar med flera externa aktörer för att morgondagens vindkraftverk ska byggas i trä. Allt från stålkonstruktionen i tornen till turbinbladen kan snart tillverkas i trä. Det innebär att man kan bygga både lättare och högre vindkraftverk, som också är miljömässigt hållbara. Detta ligger helt rätt i tiden och efterfrågan är stor, säger Saki Boukas på Wood Products divisionen på Stora Enso.

Ett 100 meter högt vindkraftverk sträcker sig mot skyn i Hannover, Tyskland. Det ser ut som ett vanligt vitt torn som nyttjar vindens kraft för att skapa energi, men under den vita färgen döljer sig en träkropp. Tornet byggdes redan 2012 och stommen består av laminerat trä från bland annat Stora Enso. Tornet togs fram i samarbete med träteknologiföretaget Timbertower och sedan dess har företagen arbetat med att utveckla trätorn.

Stora Enso har under tiden fortsatt utveckla samarbetet med svenska start-up bolaget Modvion för att utveckla marknaden för trätorn till vindkraftsindustrin.

– Vi har höga ambitioner och vill att trä ska bli förstahandsvalet för vindkraftstorn. Trä är lättare än stål och betong per viktenhet vilket påverkar fundament, installation och transport på ett positivt sätt. Med trä kan vi exempelvis bygga högre torn som fångar vinden på ett mer effektivt sätt, säger Saki Boukas.

Minskade utsläpp

En av utmaningarna med dagens byggmaterial som används i vindkraftverk är att de ofta väger mycket. Tornen som Modvion utvecklar byggs i moduler av LVL (Laminated Veneer Lumber) som kan transporteras på allmänna vägar utan särskilda tillstånd eller vägombyggnader. Resultatet är högre torn till en lägre kostnad.

Genom att bygga vindkrafttorn av den förnybara råvaran trä kan utsläppen från produktionen minska med 90 procent jämfört med konventionella torn. Dessutom lagras den koldioxid som tagits upp av träden, något som möjliggör klimatneutral vindkraft.

– För att möta klimatkrisen behöver vi både mer för nybar el och mer hållbart byggande i trä och tillsammans med Stora Enso möjliggör vi bägge, säger Modvions vd Otto Lundman.

Vindturbinblad i trä

Det är inte bara tornen som kan byggas i trä. Stora Enso och det tyska företaget Voodin Blades annonserade i höstas sitt samarbete med att utveckla vindturbinblad i trä. Vindturbinblad produceras oftast av glas- och kolfiber – icke förnybara kompositer som är svåra att återvinna. Tiotusentals förverkade rotorblad ligger just nu på deponi. Genom att utveckla rotorblad av förnybart material som trä kan Stora Enso och Voodin Blades minska deponering och beroendet av fossila bränslen.

Stora Enso levererar LVL till de nya rotorbladen, en förädlad träprodukt med hög lastbärighet som klarar de krafter som stora rotorblad utsätts för. Det första bladet har tillverkats nu på nyåret, ett 20 meter långt rotorblad som kommer att installeras i ett befintligt vindkraftverk i Tyskland under de kommande veckorna.

– Det är otroligt spännande att vara delaktig i en utveckling som skapar så mycket intresse. Många företag har hört av sig till oss och vill veta mer. Vi är mycket stolta över att samarbeta med oerhört kompetenta partners, som precis som vi strävar efter att flytta gränser och visa vad som är möjligt att skapa med trä. Men att flytta gränser och skapa nya lösningar tar tid, och vi har just nu ett antal utvecklingsprojekt i olika stadier av processen. Vår ambition är att leverera 25 vindkraftstorn till 2030, säger Saki Boukas.

    Om Modvion

  • Det svenska träteknologiföretaget Modvion utvecklar krävande konstruktioner i laminerat trä, naturens kolfiber, för storskaliga tillämpningar. Träkonstruktioner möjliggör radikala utsläppsminskningar genom att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong. Modvion har utvecklat vindkraftstorn som tack vare ett patenterat modulkoncept möjliggör sänkta tillverkningskostnader och effektivare transporter vid installationer av höga torn.

Text: Sanna Casson Foto: Modvion