Aktuellt / Senaste nytt

Just nu i din skog – april, maj och juni

Publicerad 2023-03-31

Här tipsar vi om skogliga aktiviteter som passar bra att göra i skogen under våren och början av sommaren. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Inventera föryngringen
Inspektera dina nya föryngringar innan växtligheten kommer i gång för det blir mycket löv och annat grönt i skogen. Om många plantor har dött och det har uppstått stora luckor kan du behöva hjälpplantera. Ju tidigare en hjälpplantering sätts in, desto större chans har du att få ett jämnt framtida bestånd. Din Sydvedare kan hjälpa dig med beställning av plantor.

Rensa skogsdiken
Rensa gamla diken som slammat eller vuxit igen, så att vattnet kan rinna fritt. Välskötta diken ger bättre markförhållanden och bidrar till en friskare skog som växer bättre.

Har skogsbilvägen klarat vintern?
Ta en tur på dina skogsbilvägar och se hur de har klarat vintern och tjällossningen. Skogsbilvägar i bra skick är extra viktigt om du tänker avverka i sommar eller höst.

Rensa bort grövre växtlighet som grenar och andra hinder från alla vägdiken. Var extra noggrann vid vägtrummorna, som kan slamma igen eller blockeras vid till exempel snösmältningen.

Dikesrensning kräver inga tillstånd eller anmälan, men kräver samråd enligt miljöbalken. Kontakta din Sydvedare om du vill veta vilken klass just dina skogsbilvägar håller enligt den senaste inventeringen.

Planteringsdags!
Så snart tjälen släpper kan man börja plantera, i sydligaste Sverige redan i mars, april. Läs mer om hur du lyckas med föryngringen.

Granbarkborren – sök och plock
Vårvärmen väcker granbarkborren ur sin vintervila. A och O är därför att kolla skogen regelbundet, börja söka där det tidigare varit angrepp och i hyggeskanter. Angripna träd ska avverkas och transporteras till industrin. Upptäcker man nya angrepp tidigt, kan man rädda det mesta av virkesvärdet och bromsa fortsatta angrepp. Läs mer om hur du stoppar granbarkborren.

Låt veden torka luftigt!
Veden ska klyvas tidigt på våren, så att den kan torka i den torra vårluften. Lägg veden i en hög på vedbacken eller stapla i en luftig hög. Vinden måste kunna komma åt och torka veden. Vårregnet gör att porerna öppnar sig och veden torkar ännu bättre. Innan midsommar ska veden vara inne i vedboden, för då börjar luftfuktigheten så smått öka.

Text: Annsofie Öhman Foto: Örjan Henriksson