Riskkarta som skogsägare kan ta fram i Mina sidor. Ju mörkare röd färg, desto högre risk för granbarkborreangrepp. Illustration: Skogsstyrelsen

Riskkarta som skogsägare kan ta fram i Mina sidor. Ju mörkare röd färg, desto högre risk för granbarkborreangrepp. Illustration: Skogsstyrelsen

Aktuellt / Senaste nytt

Kartor visar var risken för granbarkborre är störst

Publicerad 2022-05-05

Med hjälp av digitala riskkartor kan skogsägare se var risken är som störst för angrepp av granbarkborren. Snart vaknar skadeinsekten ur sin vintervila och Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare att ta hjälp av de uppdaterade och mer träffsäkra kartorna i sin mobil eller dator.

Även kommande vår och sommar kommer många skogsägare i framför allt Götaland och Svealand att drabbas av stora skogsskador och ekonomiska förluster på grund av granbarkborren som kan döda stora friska granar.

Skogsstyrelsens riskkartor omfattar Götaland och Svealand förutom Gotland, men också länen Gävleborg och Västernorrland. Kartorna visar var olika riskfaktorer för granbarkborre sammanfaller och blir ett viktigt verktyg i kampen mot granbarkborren. Kartorna bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Stora områden berörs

Över lag visar kartorna att det finns stora områden i såväl Götaland som Svealand som riskerar nya angrepp i sommar. Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, närhet till hyggen, torr mark och tidigare angrepp.

– Som skogsägare kan man lätt känna sig maktlös, men kartorna hjälper skogsägaren att styra stegen i rätt riktning så att angreppen blir lättare att hitta när granbarkborrarna svärmar. Med förberedelser och tålamod går det att rädda värden i sin skog, säger Patrik Karlsson, på Skogsstyrelsen.

I den nya versionen av kartverktyget har underlaget blivit ännu mer träffsäkert och visar med bättre precision vilka områden som har hög eller mycket hög risk för angrepp. Det har också gjort att arealerna med stor risk har ökat.

Digital granbarkborreskola för skogsägare

Ytterligare ett sätt för skogsägare att förbereda sig inför svärmningen är att gå den nya Granbarkborreskolan som Skogsstyrelsen och projektet Stoppa borrarna tagit fram. En digital utbildning där skogsägaren får veta hur angreppen upptäcks, hur barkborrarna kan bekämpas, och hur skogen kan skötas för att förebygga framtida angrepp.

När värmen nått över 18 plusgrader börjar granbarkborrarna att svärma och letar då efter lämpliga granar att föröka sig i. Som skogsägare är det viktigt att hitta de nya angreppen i tid. Ju tidigare träden avverkas och forslas bort från skogen, desto bättre blir bekämpningseffekten och desto mer virkesvärde kan räddas.