Nytt från våra distrikt / Hylte

Maskinsystem för gallring på blötmark

Drängsereds Skogskonsult har i vår investerat i ett nytt maskinsystem bestående av en Terri skördare samt en Terri skotare.

Skördaren och skotaren kommer köras av far och son Jacobsson, nämligen Helge och Daniel. Helge Jacobsson har varit verksam i framförallt Falkenbergs inland sedan mitten av 1980-talet. Helge kommer i huvudsak att köra skotaren medan Daniel kommer att se till se att virket skördas.

Små maskiner, stora möjligheter

En av fördelarna med dessa maskiner att de, tack vare sitt låga marktryck, klarar av att gallra även på marker med sämre bärighet.

Även om man kanske i första hand tänker att de ska gallra på mossmark är de tack vare sin flexibilitet användbara även i gallring på fastmark. Aggregatet klarar av att hantera träd allt från första gallring till senare gallringar.