Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3-4 villor

Publicerad 2019-08-21

Fler och fler skogsägare tar ut grot, grenar och toppar, när de slutavverkar i sin skog. Och faktum är att en förhållandevis liten avverkning kan ge en stor mängd energi.

​Biobränslet som kommer från skogen bidrar till en bättre miljö för oss alla, då det minskar beroendet av olja och kol. Men det finns fler fördelar med att ta ut grot. Du får bättre resultat av markberedningen samtidigt som det blir lättare att plantera.

Grotuttaget ger också en extra inkomst från din skog. Förutom grot finns det andra intressanta biobränslesortiment, som delkvistat som man tar ut främst i samband med gallring samt bränsleuttag vid röjning eller lövgallring.

Ett exempel

På fastigheten avverkas 1,3 hektar granskog. Det ger cirka 390 m3fub massaved och timmer.

Från 1 hektar av avverkningen samlas grot ihop (resten behövs bland annat för att risa vägar).

Denna hektar ger ungefär 135 m3s grot. Energin från den torkade flisen räcker till tre, fyra årsförbrukningar av el till en normal villa.

Fotnot: m3fub = kubikmeter fast under bark (enhet för att mäta träddelar; massaved och timmer). m3s = kubikmeter stjälpt mått (enhet för att mäta löst i hög; exempelvis grot).

  • Fördelar med att ta ut grot

    • Minskar beroendet av olja och kol.
    • Bättre resultat av markberedningen.
    • Lättare att plantera.
    • Ger en extra inkomst.