Aktuellt / Senaste nytt

Tät bokföryngring efter lyckad markberedning

Publicerad 2020-08-03

Här på bilderna ses resultatet efter en väldigt lyckad markberedning med traktor och harv. Bilderna är tagna nära Båstad i nordvästra Skåne och här har Sydved utfört en markberedning i ett bokbestånd som är ljushugget för två år sedan.

Vissa fläckar kom det inga bokskott på och därav gjordes en försiktig markberedning för att bekämpa gräsväxten och gynna bokföryngring. På de viset kom bokollonen ner i myllan och började gro.

Här syns en äldre bokföryngring i bortkant och de nya skotten av bok som kommer kring stubben efter att det markberetts i skogen med traktor och harv. Stubben är efter en av stammarna som togs bort vid ljushuggningen för två år sedan.

Här syns en äldre bokföryngring i bortkant och de nya skotten av bok som kommer kring stubben efter att det markberetts i skogen med traktor och harv. Stubben är efter en av stammarna som togs bort vid ljushuggningen för två år sedan.

Vill du ha hjälp med din bokskogsskötsel så kontakta din Sydvedare.

Text och foto: André Gustafsson