Aktuellt / Senaste nytt

Varför är stubbarna så höga?

Publicerad 2022-07-11

Alla har vi varit förbi ett hygge i skogen och sett hur höga stubbar står spridda ute på hygget. Man kan snabbt ställa sig frågan varför? Svaret är inte så enkelt att det blev strul med kranen på skördaren och att den inte gick lägre utan något helt annat.

I det svenska skogsbruket är vi skyldiga att visa hänsyn till både sociala värden och naturvärden vid avverkning. Ett sätt att göra detta är att lämna höga stubbar. Generellt finns det två höjder på höga stubbar som vi jobbar med under avverkningsarbetet. Den lägre stubben är 1,3 meter hög och den högre av de två är 3 meter hög. Stubben som är 1,3 meter hög är en så kallad kulturstubbe. Denna stubbe är till för att markera forn och kulturlämningar i skogslandskapet.

Sociala värden

Även sociala värden markeras med dessa stubbar. De kan vara ett odlingsröse från gamla dagar eller en vandringsstig som används aktivt idag. Med hjälp av dessa markeringar i skogen skall dessa synas bättre vid framtida åtgärder, framför allt vid markberedning.

Gynna naturvärden

Stubben som är tre meter hög är en så kallad högstubbe och är till för att gynna naturvärden vid avverkning. Denna lämnas i olika mängder på hygget men alltid minst tre högstubbar per hektar enligt Sydveds instruktion för generell naturvård. Högstubben skapar död ved i skogen som blir ett hem för insekter som gynnar fågellivet då insekter är en viktig föda för många av skogens fåglar.

Bilden visar två högstubbar som nyskapats vid en tallavverkning. Föredömligt har entreprenören gjort högstubbar av träd där rotstocken håller en lägre kvalitet. Detta gör att minimalt av virkesvärde har gått till spillo. Insekter trivs ju lika bra i en bit som håller massavedsklass som timmerklass!

De höga stubbarna är alltså inte ett slarv eller en miss från skogsbruket utan viktiga installationer för bevarandet av sociala värden och naturvärden.

Varför just 1,3 meter då? 1,3 meter är den så kallade brösthöjden. Detta är en standardmäthöjd vid bland annat taxering av skog. Vart sitter din brösthöjd? Är det vid naveln eller vid näsan, testa detta nästa gång du är förbi en riktigt utförd avverkning!

Text och foto: Carl Lundsgård