Foto: Lasse Arvidson

Foto: Lasse Arvidson

Aktuellt / Senaste nytt

Vilken planta ska jag välja?

Publicerad 2023-03-31

Huvudtyperna av plantor är täckrot, barrot eller en kombination av de båda, pluggplantan (kallas också TePlus). Tänk på att plantan ska ha goda chanser att klara framtida vegetation på hygget. Täckrotsplantor är det naturliga valet för många föryngringar, då den är enklast och snabbast att plantera. Bördiga marker kräver oftast lite större plantor, som barrot.

Täckrotsplantan
Odlas i en kruka och har en torvklump med sig. Den är enkel att plantera och sätts i jorden med hjälp av ett planteringsrör. Torvklumpen gör att plantan har goda chanser att etablera sig relativt snabbt. Täckroten är något spädare än andra planttyper vilket gör den något känsligare för angrepp av snytbagge och konkurrerande vegetation. Det är därför viktigt att marken är markberedd före plantering. Markberedning ger plantan minskad konkurrens samt minskar risken för snytbaggeskador avsevärt.

Barrotsplantan
Odlas på friland och har fria rötter. Barrotsplantor är ofta grövre än täckroten, och tål därmed gnag från snytbaggen och konkurrens från andra växter bättre. Passar väl vid plantering på bördigare marker. Sätts med planteringsborr. Jämfört med täckroten är barroten lite mer känslig för torka, då den saknar torvklumpen som hjälper plantans finrötter att hålla kvar fukten.

Pluggplantan
En kombination av barrot och täckrot. Plantan har först odlats i en kruka och sedan planterats om på friland. Är stor och grov som en barrot, medan rotsystemet etablerar sig som en täckrot. Den planteras med planteringsborr.

Täckrotsplanta
<br>
Foto: Svenska Skogsplantor

Täckrotsplanta
Foto: Svenska Skogsplantor

Barrotsplanta
<br>
Foto: Svenska Skogsplantor

Barrotsplanta
Foto: Svenska Skogsplantor

Pluggplanta
<br>
Foto: Svenska Skogsplantor

Pluggplanta
Foto: Svenska Skogsplantor

Förädlingsgrad av plantor

De flesta plantor på marknaden idag är odlade på frön från speciella fröplantager. Träden i plantagen kommer från utvalda träd som har korsats med varandra för att få fram nya träd med ännu bättre egenskaper. Förädlade plantor växer bättre, och är testade så att de har bra härdighet och kvalitet.

Det finns olika generationer av plantager som ger olika stor tillväxtvinst. De flesta plantor ger en tillväxtvinst på 5–15 procent jämfört med en planta som kommer från frön från träd ute i skogen. Men mer förädlade plantor kan ha en tillväxtvinst på över 20 procent. Priset stiger med förädlingsgraden, så vill man ha mer kostar det även lite mer, men det kan löna sig i längden.

  Föryngringen i 5 steg

 • 1. Välj trädslag. Hur ser skogen som ska avverkas ut? Marken ger vägledning.

  2. Beställ plantor. Var ute i god tid. Bördigheten på hygget ger fingervisning om plantval.

  3. Beställ markberedning. Helst växtsäsongen innan för bästa resultat. Skyddar mot snytbaggen.

  4. Plantera. A och O är att välja rätt planteringspunkt. Viktigare än rätt avstånd.

  5. Kontrollera. Gör första kollen i din skog redan efter en månad. Fortsätt med kontinuerliga kontroller av föryngringen.

Text: Annsofie Öhman