Skogsbruk / Skogsskötsel

Bor du långt ifrån din skog?

Sommaren med sina långa ljusa kvällar och många lediga dagar ger inspiration till att tänka på framtiden. En härlig tid att ta vara på, särskilt om du bor långt från din fastighet, och mest besöker den under sommaren. Ägna gärna några dagar åt att skaffa dig koll på det aktuella läget i skogen. Några punkter att bocka av:

  • Röjning eller gallring. Har du bestånd som behöver röjas eller gallras? För rådgivning om läget i din skog, kontakta din lokala virkesinköpare.
  • Är din skogsbruksplan aktuell, eller är det dags att göra en ny? Med en plan som grund är det enklare att bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk. Här finns kartor, fakta om virkesförråd, arealer, ålders- och huggningsklasser, skötselbehov, åtgärdsförslag, med mera. En plan gör det lättare att utveckla skogen i den riktning du vill; kanske vill du satsa mer på jakt och rekreation eller är det fastighetens natur- och kulturvärden du vill lyfta fram?
  • En tjänst som är speciellt användbar för dig som har långt till din skogsfastighet är möjligheten att kunna registrera en personlig sida, Min skog. Den innehåller bland annat en fastighetskarta, information om uppdragen med Sydved, en överblick av redovisningar och utbetalningar och det senaste årsbeskedet för afärerna med Sydved. Skogsägaren som har en skogsbruksplan för sin fastighet hittar den här.
  • Ladda ner Sydveds app Min skog, med karta och skogsbruksplan. Smidig att ha när du är ute på din fastighet. Du ser gränser och får information om beståndet du befinner dig i.

    ​Kontakta gärna din Sydvedare!

  • Vill du ha någon att rådgöra med är du alltid välkommen att kontakta din Sydvedare. Han eller hon kommer gärna ut på din fastighet och ger förslag på eventuella aktiviteter som behöver göras.

    Vår skogliga rådgivning är kostnadsfri.

Text: Annsofie Öhman Foto: Torbjörn Arvidsson