Inspiration / Jakt och friluftsliv

Storslagna upplevelser i nationalparker nära dig

Publicerad 2019-06-26

Från lummiga ädellövskogar till karga myrhav. Från grönskande hedar till dramatiska dalar och djuphavsrännor. Sveriges nationalparker lämnar ingen oberörd. Totalt finns 30 nationalparker i Sverige som representerar en storslagen helhet av landskapstyper. Aktivt Skogsbruk ger dig utflyktsinspiration till de elva nationalparker som finns där Sydved verkar. För dig att uppleva!

1. Stenshuvud – österlensk magi

400 hektar stort erbjuder Stenshuvud en mycket varierad upplevelse. Själva berget som mäter 97 meter över havet består av tre toppar med magnifik utsikt över Hanöbukten. Du behöver sedan inte gå långt för att befinna dig i vacker ängsmark, rik och lummig ädellövskog, havsmiljö eller på sand- och klippstrand.

2. Dalby söderskog – bördig lövsal

På våren blommar marken i Dalby söderskog intensivt i vitt och gult. Vackrare picknick blir svårare att hitta än i denna lövskogslund på den bördiga skånska slätten. När våren går över i sommar fortsätter det att grönska och fågelsången är intensiv. Nationalparken beskrivs också som en skog i förvandling – både av egen naturlig utveckling men också genom påverkan av det omgivande kulturlandskapet.

3. Söderåsen – mäktig storhet

Lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter, strömmande vattendrag och vida utsikter. Det är kanske inte så konstigt att denna 1625 hektar stora nationalpark strax öster om Helsingborg är så välbesökt. Särskilt spännande är Skäralid som är en sprickdal med lodräta klippor. Här trivs inte bara människor utan också en mångfasetterad insektsfauna och ett rikt djur- och fågelliv. Bokskogarna i nationalparken är en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa.

4. Blå Jungfrun – sagornas ö

Själva urberget är anledningen till att Blå Jungfrun i Oskarshamns kommun blivit skyddad som nationalpark. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar som ger en vacker siluett är formade av inlandsisen som också passade på att bilda öns många jättegrytor. Ända sedan 1400-talet har ön omgetts av magiska föreställningar om häxor och trolldom. Men också häckande fåglar och några ovanliga skalbaggsarter trivs på ön. Sommartid avgår båt dagligen
till ön både från Oskarshamn och Byxelkrok.

5. Norra Kvill – välkomnande vildmark

Här hamnar du mitt i en trolsk värld. Kontrasten mellan mjuka och böljande mossmattor och gigantiska hårda stenblock är kittlande. Grova träd förstärker det trolska och är det inte Tuvstarr som sitter där borta vid den näckrosprydda tjärnen? Naturvärdena är höga i områdena som stått orörda i över 150 år. Här finns faktiskt några tallar som är över 350 år gamla och några granjättar som är 2,5 meter i omkrets och är 35 meter höga. Och vill du uppleva Sveriges äldsta ek, Kvilleken som mäter över 13 meter i omkrets och är över 1000 år gammal, får du skynda dig. Den är nämligen på väg att dö.

6. Store Mosse – största myrområdet

Store Mosse är Sveriges största orörda högmosseområde söder om
Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, Brokullen och Långö Mosse vilket innebär att det skyddade området är nära 8000 hektar. Imponerande vidder som förflyttar dig till fjällvärlden – mitt i Småland. Här trivs fåglar, djur och insekter i rik mängd, bland annat flyger över 25 olika arter av trollsländor omkring här sommartid.

7. Djurö – skärgård i Vänern

Ett trettiotal avskiljda öar och skär i Sveriges största sjö är det unika med Djurö. Till fastlandet är det 11 km och till närmsta liggande ö är det 8 km. Ingen skärgård i landet ligger så isolerad. Väl framme vid Djurö möter du kalspolade hällar, klapperstensstränder och ett mycket rikt fågelliv.

8. Kosterhavet – unika kallvattenskoraller

Sveriges första marina nationalpark upplever du bäst under ytan. Här finns rev av kallvattenskoraller som utgör en livsmiljö för hundratals djurarter. I Kosterrännan, en djuphavsränna, som löper genom nationalparken från norr till söder är det som mest 247 meter djupt! Rännan har förbindelse med djupområdena i Skagerrak och för in oceaniskt vatten med hög salthalt och låg temperatur. På så sätt kan många djuphavsdjur leva här, helt nära kusten.

9. Tresticklan – obruten vildmark

Området är ett för Götaland ovanligt stort (30 kvadratkilometer) skogsområde utan bebyggelse och vägar och erbjuder därför spännande vandring i obruten vildmark. Från luften påminner området om en tvättbräda. Smala och höga bergsryggar stäcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem myrmarker, långsmala sjöar och
mossbeklädda berghällar. Rofyllt för vandring i flera dagar.

10. Garphyttan – blomstrande omväxling

I Garphyttan väljer du; picknick bland blommor och fågelsång eller längre promenader genom olika naturtyper. Bildad redan 1909 är det här en av Sveriges äldsta nationalparker. Den domineras av det gamla odlingslandskapets
ängsmarker och den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog. Kring midsommar är
blomsterprakten här som allra störst.

11. Tiveden – vilt och vackert

Njut av vildmarkskänslan i ett kuperat och vilt skogslandskap med dramatiska sprickdalar, vackra skogssjöar och gigantiska jätteblock. Här finns också många spännande grottor. För djurlivet utgör Tiveden ett biologiskt gränsområde mellan nordliga och sydliga arter. Nationalparken omfattar 2030 hektar och i nationalparken finns nästan 3,5 mil markerade leder, från rundor om 0,9 km till 9,5 km.

Källa: sverigesnationalparker.se

    Nationalpark

  • Särskilt skyddsvärd natur som avsatts av svenska staten. Nationalpark är en kraftfullare, men mindre flexibel
    skyddsform än naturreservat. Måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter
    godkännande av riksdagen.

Text: David Söderlind