Aktuellt / Senaste nytt

Just nu i din skog – oktober, november och december

Publicerad 2023-09-18

Här tipsar vi om skogliga aktiviteter som passar bra att göra i skogen under sommaren och början av hösten. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Planera vårens planteringar

Skogsägaren som har slutavverkat i sin skog står ganska snart inför nästa steg – att anlägga ny skog. Fundera på hur du vill att din framtida skog ska se ut och vilka trädslag vill du ha. Beställ plantor tidigt så att du får de som är genetiskt anpassade efter platsen där de ska växa. Om det går att markbereda så gör det. Det ökar plantornas överlevnad.

Viltskyddsbehandla plantorna

Gör en koll på nya planteringar och se hur plantorna har klarat sig. På viltrika marker kan du behöva viltskyddsbehandla tallplantor fram tills de nått ”älgsäker” höjd, upp till 4–5 meter. På gran är det oftast rådjur som orsakar skador. Det finns fler effektiva och miljövänliga medel, som Trico och DeVita, som du sprutar på plantorna med en hand- eller ryggspruta.

Ungskogsröjning

Dags för ungskogsröjning? Röjning är grunden till hur din framtida skog kommer se ut. Träden du sparar ges större möjlighet att växa och utvecklas.

Här en enkel vägledning för gran:

  • Röj vid 2–3 meters höjd (beror på hur tätt beståndet är).
  • Räkna med minst 2 röjningar.
  • Sträva efter 2 meter mellan huvudstammarna efter slutröjningen.

Vad/var ska du röja? Prioritera detta!

  • Barr med starkt hindrande lövuppslag.
  • Täta självföryngringar av löv.
  • Täta självföryngringar av tall före planteringar.
  • Bättre mark före sämre.
  • Bestånd på 2–3 meters höjd före bestånd över 7 meter.

Vad gäller självföryngrad tall är 5–6 meter en tumregel. Men gå inte in för tidigt, det gäller att ha passerat ”älgsäker” höjd.

Du vet väl att du kan beställa röjning direkt på Sydweds webb? Logga in på dina privata sidor på sydved.se

Barkborrekoll

Gör regelbundna turer i skogen för att upptäcka om granbarkborren har varit framme. Planera för avverkning om du upptäcker angrepp, enstaka träd kanske du väljer att avverka själv eller så kontaktar du din virkesköpare. Nu och fram till kommande vår ser man angreppen på barrens roströda färg och bark som är avfläkt av hackspettar. De flesta av barkborrarna har redan lämnat träden, men genom att avverka angripna träd kan man rädda en del av virkesvärdet.

Äntligen jakt!

Hösten är den stora jaktperioden. I norr startar älgjakten i september och längre söderöver är det jaktstart i oktober. Från 1 oktober får man jaga rådjur med hund. Om du inte är jägare men ändå vill vara i skogen så tänk på att klä dig så att du syns, färgglatt och gärna i signalfärger.

Text: Annsofie Öhman Foto: Lasse Arvidson