Aktuellt / Senaste nytt

Skaffa dig koll på skogsbilvägen

Publicerad 2018-11-13

Jonas Augustsson, logistiker på Sydved, tipsar om hur en bra skogsbilväg ska se ut. Till exempel bör man se till att det inte hänger grova grenar längre ner än 4,5 meter där lastbilen ska gå.

Som ny inköpare är det mycket information som ska tas in och processas på kort tid. En utmaning som är väldigt roligt och lärorik! Sällan blir inlärningsprocessen så lyckad och lärorik som ute i fält med en mer erfaren kollega.

Lyfta blicken!

En dag i början av november träffade jag Jonas Augustsson, logistiker på Sydved och med lång erfarenhet av att köra timmerbil. Det gör att han väl känner till timmerbilarnas utmaningar ute på skogsbilvägarna.

Vi gav oss ut på en fastighet där jag höll på att planera gallring ute i fält. När vi kom in på skogsbilvägen, så påpekade Jonas direkt om hur viktigt det var att lyfta blicken som inköpare och kolla efter om det finns grova grenar som hänger ner lägre än 4,5 meter där det är tänkt att bilarna ska gå.

Hänger grenarna för långt ner är det väldigt viktigt att åtgärder tas för att bilarna ska ha fritt ovanför. I värsta fall får timmerbilarna skador på sig och får vända tillbaka och rapportera in att vägen är oframkomlig, hur fin och bred själva skogsbilvägen än må vara.

Mjuk kurva i vändplan

Jonas påpekade även att om det i kurvor fanns hinder på ena sidan i form av stenblock i större storlek så måste det vara fritt från liknande hinder på andra sidan av kurvan just för att timmerbilen ska kunna ta ut svängen ordentligt och komma runt hinder utan skada.

Vi tog även en titt på en vändplan där Jonas tipsade om vikten av en mjuk kurva in i vändplanen för att timmerbilen ska kunna vända och positionera sig på ett förmånligt sätt för att sedan kunna lasta och komma ut igen utan besvär.

Det är även viktigt att hålla rent från sly och annan vegetation längs med skogsbilvägarna som kommer upp snabbt på grund av mycket ljusinsläpp.

Minskar extraarbete och stress

Sammanfattningsvis tar jag med mig flera lärdomar från detta möte:

  • Lyft blicken, håll rent från grövre grenar och stammar som hänger ut längs vägen upp till 4,5 meter från marken.
  • Se till att det endast finns hinder på ena sidan av vägen i kurvor.
  • Se till att vändplanen möter åkeriernas krav.
  • Håll rent från stammar och sly längs med vägen för att minska risk för skador på timmerbilar och därmed minska stressen för förarna.

Om alla dessa kriterier uppfylls kan alla inblandade parter vänta sig ett framgångsrikt resultat även vid utforsling av virket från fastighet till industri.

Det minskar extraarbete och stress för alla inblandade, som markägaren som vill ha ut sitt virke från skogen, inköparen som ska planera att detta blir gjort på ett bra och smidigt sätt och åkerierna som ogärna vill se onödiga skador på sin materiel och få ut volymer i skogen på ett effektivt sätt.

Text: Melker Magnusson