Skogsbruk / Skogsskötsel

Skogsbrukets kretslopp – från föryngring till slutavverkning

Publicerad 2019-01-11

Markberedning, plantering, röjning, gallring och avverkning – och sen markberedning och plantering igen… Skogsbrukets kretslopp fortsätter i det oändliga och ger en unik förnyelsebar råvara.

Här är de viktigaste åtgärderna som du behöver göra i din skog. Ett aktivt skogsbruk ger dig en både friskare och på många sätt mer värdefull skog.

Markberedning

Förbättrar växtmiljön för den nya skogen. Klimatet blir gynnsammare och konkurrensen från hyggesvegetationen minskar. Fler plantor överlever angrepp från snytbaggen.

Illustration: Frida Axell

Illustration: Frida Axell

Plantering

Det vanligaste, och säkraste, sättet att få upp ny skog. Ger föryngringen en snabb tillväxtstart, så att den står sig starkare mot konkurrerande vegetation. Välj rätt typ av planta.

Röjning

Beståndet glesas ut genom att man röjer bort en del av stammarna. Träden som är kvar får större möjlighet att växa och utvecklas. Höjer kvaliteten och värdet på skogen, samtidigt som ekonomin i efterföljande gallringar blir bättre.

Gallring

Träd av sämre och klenare kvalitet gallras bort. Träden som står kvar kan då utvecklas till grova och värdefulla stammar vid slutavverkningen. I en välskött skog ger gallringen ett ekonomiskt netto. Förstagallringen följs av en eller två senare gallringar.

Slutavverkning

Slutavverkningen är åtgärden som ger störst intäkter från din skog. Normalt vid 60–80 år i granskog och i tallskog 80–100 år, men kan ske tidigare vid rätt förutsättningar. Kunniga och erfarna avverkningslag använder effektiva metoder för avverkningen.

  Bra att också ha koll på:

  • Har du en aktuell skogsbruksplan? Hjälper dig att besluta vad som ska göras, och när.
  • Håll koll på granbarkborren och andra skogsskadeinsekter!
  • Finns det vindfällen i din skog?
  • Dags att certifiera skogsbruket på din fastighet genom FSC® eller PEFC?
  • Har du tillräckligt bra skogsbilvägar?
  • Tydliga gränsmarkeringar är ett måste – hur ser det ut på din fastighet?
  • Behöver du hjälp med din skogsekonomi? Är ibland aktuellt vid deklarationer, generationsskiften och större avverkningar.
Text: Sydved Illustration: Frida Axell