Aktuellt / Senaste nytt

Åkarmöte med ”skiftbyte” i virkesfabriken

Publicerad 2019-01-24

I slutet av januari träffades åkerierna som verkar inom distrikt Älmhult för ett gemensamt möte. På agendan bland annat miljöfrågor och så fick åkarna möjlighet träffa nya logistikern Carl Segersson.

Carl Segersson började som logistiker på Sydved vid årsskiftet. Han är relativt nyutbildad jägmästare och har tidigare arbetat som produktionsplanerare på Vida.

I samband med att Carl stämplar in stämplar en gammal trotjänare, Roger Jansson, ut. Roger har under senaste året, efter att egentligen gått i pension för något år sedan, vikarierat som logistiker på distrikt Älmhult och Hylte. Det var med blandade känslor han lämnade denna gången, för det var rätt kul att vara med i hetluften igen.

Utvecklande agenda

Anders Westström ledde mötet och distriktschef, Oskar Swahn informerade om förutsättningar på distriktet. Nyckeln för lönsamhet i branschen, och samtidigt med en så liten miljöpåverkan som möjligt, är att lastbilarna har virke på bilarna och kör så lite tomma sträckor utan virke som möjligt. Det är viktigt att nyttja möjligheten till returer.

Samarbete med andra åkerier

För att lyckas med detta är det viktigt med ett bra samarbete med andra virkesåkerier. Dessa möten är bra tillfällen att samlas kring detta, och ta reda på var det finns virke och potential till samarbete. Genom att samarbeta möjliggörs bättre utnyttjande av åkerikapaciteten och därmed förbättrad ekonomi för alla parter, allt från skogsägare till åkeri och industri.

Kartläggning av skogsbilsvägar

Sydved informerade också om inventeringen och klassningen av skogsbilvägar i Götaland som sker genom Biometria fem år framåt. Syftet är att få en gemensam och uppdaterad information om standarden på skogsbilvägarna.

Bakom initiativet står Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved, Södra och Vida. Åkerierna på mötet tog också upp behovet av underhåll och upprustning av de privata skogsbilvägarna, till exempel genom buskröjning, högröjning, vägsladdning eller grusning.

Förbättra din skogbilväg!

Ofta är det små saker som är flaskhalsar för virkesbilarna på vägarna, och du som är skogsägare kan få värdefull information av virkesbilsföraren om vad som kan förbättras på just din skogsbilväg. Genom att förbättra och investera i skogsbilvägarna ökar även värdet på fastigheten och på sikt betalningsförmågan för virkesråvaran.

Tveka inte att fråga föraren av virkesbilen eller din inköpare om vad som kan förbättras på dina skogsbilvägar!

Text och foto: Oskar Swahn