Den nya generationen granbarkborrar har lite ljusare täckvingar och är mer håriga än de som började angripa granarna tidigare i våras.

Den nya generationen granbarkborrar har lite ljusare täckvingar och är mer håriga än de som började angripa granarna tidigare i våras.

Aktuellt / Senaste nytt

Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp

Publicerad 2019-08-15

En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation, rapporterar Skogsstyrelsen. En ny generation granbarkborrar har börjat svärma. Det ökar risken för en högre andel skadad skog i år, jämfört med förra året 2018. I dagsläget är det för tidigt att bedöma skadornas omfattning, det visar sig först senare i höst.

Årets huvudsvärmning kulminerade i juni men de senaste veckorna har antalet baggar stigit igen i en del fällor som ingår i Skogsstyrelsens svärmningsövervakning, främst i södra Sverige. Trots blötare och kallare väder denna sommar tycks den andra generationens granbarkborrar även i år orsaka skador i relativt stor omfattning. Förra sommarens torka påverkar fortfarande skogarna och gör sannolikt granarna mer mottagliga för angrepp.

Nya angrepp i Blekinge, Kalmar och Sörmland

I Blekinge till exempel kontrollerades träd som fått angrepp i våras och i samtliga fall fanns nu nya angrepp från den andra generationen. Skogsstyrelsens skogskonsulenter hittar gott om angrepp även i Kalmar och Sörmland där skadorna i de tre länen bedöms vara större än förra året. Även i Kronoberg, Örebro, Jönköping (Småländska höglandet), Värmland och Östergötland har färska angrepp hittats. I Skåne finns nya angrepp i nordost och enstaka angrepp finns i Halland, Uppland och Västmanland.

Kontrollera skogen regelbundet!

Det är väldigt viktigt att skogsägaren regelbundet tittar över sin skog. De färska angreppen finns i de flesta fall nära de träd som angreps i maj och juni. Hittar man rödbrunt gnagmjöl under granar med grön krona, då gäller det att avverka och få ut träden så fort som möjligt.

Ny inventering i höst

På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren då ha förstört 2,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland. Skadorna beräknas bli minst lika stora eller större i år. I dagsläget är det för tidigt att bedöma skadornas omfattning, det visar sig först senare i höst.

Två nyangripna granar till vänster med gnagmjöl på marken runt stammen från granbarkborre. Till höger lite äldre angrepp.

Två nyangripna granar till vänster med gnagmjöl på marken runt stammen från granbarkborre. Till höger lite äldre angrepp.

Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen