Aktuellt / Senaste nytt

Arbetet med att bekämpa granbarkborren växlar upp

Publicerad 2020-01-22

Arbetet med att bekämpa granbarkborrens rekordstora skador på skogen växlar upp rejält i södra och mellersta landet. Skogsstyrelsen knyter fler myndigheter, organisationer och skogsbolag till den kraftsamling som pågår och nu utökas. Sydved är ett av företagen som aktivt deltar i samverkansprojektet.

Gemensamma bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare och övervakning är några av de insatser som krävs.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till Svealand.

– Mycket har redan gjorts och nu lägger vi i ytterligare en växel för att minimera de stora problem och kostnader som granbarkborren orsakar för skogsägare och skogsbruk. Situationen kräver att vi samverkar på ännu bredare front för att begränsa spridningen, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Sydved är ett av de 20-tal myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige som samverkar för att sprida kunskap, utbilda skogsägare, effektivisera logistiken inom skogsbruket och bekämpa skadeinsekten som under förra året förstörde nästan 7 miljoner kubikmeter skog.

Stoppa borrarna kommer att pågå fram till och med 2022 och finansieras av de medel som regeringen tilldelat Skogsstyrelsen för bekämpning av skogsskador under kommande treårsperiod.

Läs mer om projektet

Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen