Aktuellt / Senaste nytt

Granbarkborren: Nu rapporteras om fångster i fällorna

Publicerad 2019-04-24

Nu har de första barkborrarna för säsongen vaknat till, och mindre mängder har observerats i flera fällor runt om i Götaland. Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen tror dock att det ännu så länge rör sig om förtrupper och att det dröjer två till tre veckor innan vi har en större svärmning igång.

Det är nu extra viktigt att hålla koll på sin granskog, leta efter borrmjöl på och nedanför stammen. Tips är att i första hand leta där du haft barkborreangrepp tidigare och gran på svagare marker. Upptäcker ni borrmjöl så ska träden avverkas och barkas alternativt forslas bort från skogen, innan nästa generation är redo att flyga ut. (Inom 6–8 veckor från angreppet)

Minst 18 grader innan svärmning

Granbarkborren måste ha minst +18 grader i luften för att kunna flyga. Det måste dessutom ha varit plusgrader hela dygnet någon vecka innan den kan börja svärma.

Olika sorters insekter har olika krav på hur varmt det måste vara innan de orkar flyga. Ett vanligt exempel på det är humlorna som flyger även när det är ganska kallt och ruggigt, medan de flesta bin först kommer fram när det blivit soligt och varmt.

Granbarkborren kräver att det är minst 18 grader varmt innan den börjar flyga, medan en del andra barkborrearter som större märgborre och randig vedborre nöjer sig med cirka 12 grader.

Övervintrar i marken

Granbarkborren övervintrar för det mesta i marken, så det måste också ha blivit några grader varmt där för att de ska börja ta sig upp. Därför måste det också ha varit helt frostfritt under någon vecka innan den börjar sin vårsvärmning. Detta brukar inträffa i månadsskiftet april-maj i södra Sverige, mitten av maj i mellersta, och månadsskiftet maj-juni längst i norra delarna av landet.

Efter den första vårsvärmningen svärmar baggarna ytterligare en eller två gånger för att anlägga syskonkullar. Varma år kan även avkommorna svärma.

Text: Tobias Cederlöf