Aktuellt / Senaste nytt

Barkborreskadat virke: Vad kan man hugga för sortiment?

Publicerad 2018-10-13

Det är många som frågar vad man kan göra av det barkborreskadade virket som fler och fler tvingas ta hand om efter den torra och varma sommaren. Trädet som nyligen dött duger både till att sågas och använda som barrmassaved.

Generellt sett kan man säga att nyligen döda träd (även de som barken faller av på) duger till att både såga och använda som barrmassaved.

Pallvirke av barkfallen gran​

Det kan vara lite olika regelverk i olika geografiska områden, men för oss på distrikt Hylte gäller att det går fint att hugga pallvirke av barkfallen gran. Virket ska särläggas och prisräknas som frisk gra. Den vanligaste längden är 2,5 meter med en minsta toppdiameter på 12 cm. I vissa områden kan det gå att hugga timmer också. Kontakta din Sydvedare om du vill veta mer.

Ha koll på lagringsrötan

För barrmassaved gäller att barkfallen ved får läggas ihop med den friska så länge det inte är mer än 10 procent lagringsröta. Chansa inte med äldre döda träd, då lagringsrötan snabbt sticker över 10 procent.

Oktober 2018

Text och foto: Eddie Nilsson