Granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen .

Granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen .

Aktuellt / Senaste nytt

Digital skola rustar skogsägare inför barkborrens svärmning

Publicerad 2020-04-06

Nu startar Skogsstyrelsen en digital skola för att skogsägare ska kunna lära sig hur angreppen av granbarkborren kan förebyggas, upptäckas och bekämpas.

Utbildningen är helt webbaserad och blir ett viktigt komplement när många skogsträffar om granbarkborre blivit inställda i spåren av coronaviruset.

– Den absolut viktigaste faktorn för att komma tillrätta med granbarkborreproblemen är att skogsägare har kunskap om hur de upptäcker granbarkborren och hur de ska agera när de fått angrepp i sin skog. Den här nya utbildningen ger all den kunskap de behöver, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen.

Bidrar till bekämpningen

När dagstemperaturen stiger över +18 grader börjar granbarkborrarna att svärma. Då börjar årets viktigaste period för bekämpning. Från maj till och med augusti behöver skogsägarna vara på tårna och gå över sin skog minst var fjärde vecka för att leta efter nya angrepp. Att gå igenom den nya Granbarkborreskolan lägger grunden för att kunna göra en bra insats i bekämpningsarbetet.

Innehållet i Granbarkborreskolan riktar sig till skogsägare men också till skogsbolag, myndigheter och andra som på något sätt har möjlighet att påverka granbarkborreangreppen. Den ger dels en bakgrund och förståelse för varför problemen med granbarkborreangrepp har blivit rekordstora de senaste två åren, dels kunskap om hur angreppen lättast upptäcks, hur de kan förebyggas och bekämpas.

Filmer och kunskapstester

Utbildningen tar ungefär tre timmar att genomföra, men eftersom den är webbaserad kan man gå igenom de olika momenten i den takt som passar en själv. Utbildningen innehåller såväl presentationsbilder som filmer och korta kunskapstester. I ett diskussionsforum kan deltagarna ställa frågor till varandra och till Skogsstyrelsens experter.

Granbarkborreskolan finns på Skogsstyrelsens webbplats och kommer finnas tillgänglig under hela året.