Aktuellt / Senaste nytt

Utbildning i generell naturvård och aptering

Publicerad 2021-01-26

Den 1 oktober 2020 införde FSC en ny standard, vilket innebär ändrade regler för bland annat vilken hänsyn vi ska ta vid avverkning, så kallad generell naturvård.

Vi började morgonen med att kika på olika bestånd och diskuterade vilken hänsyn som ska tas i de olika beståndet. Hänsynen skiljer sig bland annat åt på grund av vilken åtgärd som ska göras. Niklas Fogdestam på Sydved höll i utbildningen.

Eftermiddagen ägnade vi åt apteringsuppföljning med hjälp av Biometria. Vi tittade på 100 stockar vardera av normaltimmer, klentimmer, pallkubb och massaved. Vi kontrollerade så att mätbestämmelserna följdes och att det bland annat inte låg sågbart virke i massaveden.

Detta är väldigt bra både för maskinförarna och inköparna. Alla blir uppdaterade om vilka krav det är som ställs på virket och inköparna får bättre förståelse för varför maskinförarna har gjort som de har gjort i vissa fall. Vilket gör de lättare att förklara för markägare som kan ha frågor om varför till exempel en viss stock ligger bland massaveden och inte i timmervältan och liknande.

Genom att ha dessa utbildningar säkrar vi så högt sågbart utbyte som möjligt, samt att vi tar den hänsyn som krävs för att markägaren ska kunna vara certifierad.

Text och foto: Malin Björkljung