Aktuellt / Senaste nytt

Ett stycke industrihistoria

Publicerad 2022-02-16

Under en period av cirka 60 år på ömse sidor om sekelskiftet 1900 blomstrade stenindustrin i bergen runt Halmstad. Gullbrandstorp, Söndrum, Tiarp, Skipås, Haverdal och Stensjö var några ställen där det bröts sten ur berget.

Från 1875 till 1935 var stenhuggeri en tongivande sysselsättning för folket i bygden runt Gullbrandstorp, strax norr om Halmstad. Som mest sysselsattes 240 personer med detta hårda arbete.

Det tillverkades bland annat gatsten av olika dimensioner, men det togs även fram sten för byggnation och och som råmaterial för bildhuggare.

Stenen användes såväl inom landet som för export till främst Danmark och Tyskland. Som exempel kan nämnas att Stora torg i Halmstad är belagd med gatsten huggen ur den gråblå gnejsen i bergen vid Gullbrandstorp.

Vandring i stenbrytarbygd

Hembygdsföreningen i Gullbrandstorp har anlagt ett antal stigar som slingrar sig mellan de olika platserna där verksamhet bedrevs förr i tiden. Det finns informationstavlor uppsatta på flera platser med beskrivning av vad som tilldrog sig just där och i många fall vem som arbetat där. I ett av de största stenbrotten finns det bevarat en del utrustning som användes för att bryta, lasta och förflytta den färdiga stenen.

Text och foto: Eddie Nilsson