Aktuellt / Senaste nytt

Exkursion i kalkbarrskogar!

Publicerad 2019-05-13

Fredagen den 10 maj bjöd Skogsstyrelsen in till en exkursion i kalkbarrskogarna runt Åseda. Tanken med dagen var att gemensamt hitta en samsyn på hur dessa skogar ska skötas.

Syftet med dagen var att gemensamt hitta en samsyn på hur dessa skogar ska skötas, med tanke på de höga naturvärdena som finns där.

Deltagare från skogsnäringen, LRF, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog och stiftet fanns representerade. Skiftet ägs av en enskild skogsägare som även fanns med under förmiddagen. Diskussionerna var många och skapade stort engagemang i frågan om avverkning och ersättningsnivåer.

Stort tack för en givande dag!

Text och foto: Johan Olsson