Aktuellt / Senaste nytt

Färre barkborreangrepp jämfört med i fjol på distrikt Kalmar

Publicerad 2020-10-27

Vår uppfattning är att vi har mindre angrepp i söder och ungefär lika stora angrepp på norra delarna av distriktet jämfört med föregående säsong. Vi hittar dock även denna säsong angrepp av barkborre över hela distriktet, så det är även fortsatt viktigt att hålla koll på granskogen! Betydande volymer granskog är tyvärr angripen även i år i vår geografi.

Efterfrågan av sågbara sortiment är god. Även sågbart virke från barkborreskadad skog efterfrågas av lokala sågverk och sågverk utanför Sveriges gränser. Samtidigt är det fortsatt relativt gott om barr- och granmassaved på marknaden. För att hantera marknadsläge och efterfrågemixen jobbar vi hårt med att maximera utsorteringen av sågbara sortiment även i våra barkborreavverkningar.

Skogsägares och Sydved fokus på att snabbt få ut barkborreskadat virke från skogen gör samtidigt att övriga timmersortiment lätt riskerar att komma i andra hand. Efterfrågan på talltimmer och lövtimmer är fortsatt mycket god. I takt med att barkborreavverkningarna minskar finns kapacitet för avverkning av exempelvis tallposter som kanske fått stå tillbaka något när barkborreskadorna gjort anspråk på resurserna. Kontakta din Sydvedare om du vill göra affär eller har skogliga frågor.

Text: Jakob Karlsson Foto: Sydved