Aktuellt / Senaste nytt

Utbildning med fokus på skötsel av bokskog

Publicerad 2021-12-28

Strax före jul arrangerades en fortbildningsdag i Åkulla med fokus på bokskogsskötsel. Ulf Johansson, försöksledare för skoglig fältforskning på Tönnersjöheden, arrangerade utbildningen tillsammans med virkesköparen Viktor Mallander.

För att vara en pålitlig skoglig rådgivare även när det kommer till skötsel av bokskog och med tanke på den stabila efterfrågan på bokråvara, arrangerades denna vidareutbildning tillsammans med Ulf Johansson från Tönnersjöheden. Möjligheten att ta del av Ulfs mångåriga erfarenhet från skogliga långtidsförsök gjorde dagen mycket lärorik.

Fältexkursion

Dagen startade inomhus med en genomgång av grunderna i bokskogsskötsel, kort därefter riktades fokus på gallring och ljushuggning inför föryngringsfasen. För att fästa de kunskaper som Ulf från SLU delade med sig av, anordnades en fältövning där målet var, att på tre olika ytor i olika bokbestånd, föreslå nästa skogliga åtgärd. För att göra det möjligt samlades beståndsdata in med hjälp av höjdmätare, klave och relaskop på varje yta. Detta resulterade i intressanta diskussioner där parametrar som drivningsförhållanden, avverkningsteknik, gallringskvot och ekonomiskt utfall diskuterades.

Vill du veta mer om bokskogsskötsel eller diskutera kommande åtgärder i din bokskog, kontakta oss gärna här.

Diskussion bland deltagarna från distrikt Hylte.

Diskussion bland deltagarna från distrikt Hylte.

Frusna efter en kall decemberdag, tändes kaminen för summering av dagen.

Frusna efter en kall decemberdag, tändes kaminen för summering av dagen.

Text och foto: Adam Everås