Aktuellt / Senaste nytt

Granbarkborrar på fel adress i skogen

Publicerad 2018-11-13

Granbarkborren angriper som namnet uttrycker normalt sett bara gran. Men ibland slår det lite fel och granbarkborren hamnar på fel adress.

Några döda tallar bland de granbarkborreangripna granarna fick Sydveds inköpare Viktor Jonsson att stanna upp i avverkningsplaneringen och undersöka vad som kunde ha dödat dem. Efter att huggit loss en del av barken på stammen visade sig att innanför satt nykläckta granbarkborrar.

Fenomenet att granbarkborren angriper andra barrträd är inte helt okänt, men det är ovanligt. Efter stormen Gudrun har det bland annat observerats att barkborren angripit både tall och sitkagran.

Varför angriper granbarkborrarna andra barrträd?

Det börjar med att granbarkborrarna hittar en lämplig gran att yngla i. I takt med att de börjar angripa granen avsöndrar de också ut ett feromon vilket lockar till sig fler granbarkborrar till trädet.

Till slut så är trädet fullbebott, att barkborrarna som nu anländer tar sig an nya träd bredvid istället. Värt att notera här är att de lockas i relativt liten utsträckning av granens egen lukt.

Att granbarkborren sen "gör fel" och tar en tall istället för en gran beror att när angreppet vuxit sig lite större så luktar det lika mycket överallt, och det får kusarna tror att tallen också är angripen. De känner helt enkelt inte att de kommit fram till en tall.

Text: Viktor Jonsson