Aktuellt / Senaste nytt

Huggaren Matti avtackades efter 39 år på Sydved

Publicerad 2020-08-28

I dagarna avtackades huggaren Matti Hänninen efter att ha varit Sydved trogen i hela 39 år!

Matti började arbeta på Sydved redan 1981, och han har varit kvar i bolaget som huggare ända fram tills sin pension i samband med semestern.

Arbetet har främst varit ädellövshuggning och en del röjning. En av Mattis udda arbetsuppgifter förutom att hugga ädellöv var att bistå som tolk under stormen Gudrun med finska avverkningsentreprenörer, åkerier och skogsarbetare. Här kom Mattis kunskaper i det finska språket väl till pass.

Under avtackningen, som skedde på Wanås, avhandlades en hel del historier som passerats under hans långa tid i företaget och även hur utvecklingen av motorsågar och klingor blivit betydligt lättare och bättre genom åren.

Oskar Swahn framförde Sydveds tacksamhet för det arbete och de olika insatser som Matti bistått med och överräckte en gåva samt blommor. Avtackningen kan summeras som mycket trevlig, och med många skratt bland de närvarande.

Tack Matti, och allt gott framöver önskar vi på Sydved!