Aktuellt / Senaste nytt

Intensiv höst i torkans spår

Publicerad 2018-09-01

En blöt höst med svåra drivningsförhållanden avlöstes av en sträng och lång vinter med mycket snö. Och på det en rekordtorr sommar där varje avverkning fick utvärderas mycket noga för att inte riskera orsaka bränder. "Vi lär oss hela tiden. Anpassar flöden, arbetssätt och rutiner. Vi har trots dessa olika "extremväder" klarat att leverera virke till industrin. En industri som i konjunkturläget och valutasituationen dessutom snurrar för fullt och satsar för framtiden", säger Thomas Agrell, virkeschef på Sydved.

​– När vi sätts på prov visar det sig vilket gott samarbetsklimat det finns genom hela kedjan. Nya rutiner som vi bygger upp fungerar snabbt och det gör att helheten i skogen har vässats. Dialogen mellan industri, Sydved, entreprenörer, åkare och skogsägare har blivit tätare. Alla drar åt samma håll för att vara flexibla och kunna parera väderförhållanden, beskriver Thomas Agrell.

Ett exempel är att massabruken varierat recepten för att balansera olika sortiment.

– Mixen av flis, tall, gran, löv har anpassats utifrån tillgång och det har fungerat väldigt bra. Med god kvalitet på massa och papper. I avverkningsskogen har apteringen av virket varit en viktig faktor.

– Skog på rot har apteringsanpassats för att se till att virket hamnar där det behövs mest. Skogsägaren får betalt för "rätt" sortiment precis som tidigare, men vi som virkesbolag ser till att virket går till den industri där behovet är störst. Vi har också anpassat varje avverkning för att kunna hantera de torra skogsmiljöerna; genom att byta bestånd, köra på natten och vara noga med extra tillsyn.

Lokal avsättning

En annan tydlig trend är att industrin fortsätter att investera i innovation och produktutveckling.

– Resultatet av de goda tiderna som varit i rådande konjunktur används direkt i att investera för framtiden, säger Thomas Agrell.

Produkter som bedöms ha sämre framtidsutsikter byggs bort och fabrikerna ställer om till nya produkter.

– Ett sätt att framtidssäkra industrin. Och såklart positivt för alla som äger skog och vill ha en nära avsättning för sitt virke.

Ett exempel är Stora Enso Hylte där man satsar över 70 miljoner i nya maskiner för utveckling och bearbetning av grövre fibrer för fiberkomposit. På liknande sätt bygger Stora Enso om finpappersbruket i Oulo, Finland till kartong- och kraflinerbruk.

– Det visar att skogen har produkter värda att satsa på. Svårslaget med naturlig hållbarhetsprägel dessutom.

Håll koll på baggarna

Inför hösten ser han dock två orosmoln på en annars klarblå skogshimmel.

– Vi vet att varmt vatten i haven som det blir efter en sådan här sommar ökar risken för höststormar. Sedan ser vi nu sannolikt en tredje svärmning av granbarkborren i södra Sverige. Det är mycket ovanligt.

Uppmaningen är därför att hålla koll på dina bestånd. Gärna med tätare intervall än normalt.

– Vid angrepp, avverka snabbt och få ut virket ur skogen. Helst med baggarna kvar i träden. Tänk på att de vattentörstande träden är mindre motståndskraftiga så hellre avverka lite för mycket än att inte riskera få ut allt. Vi har sett att angreppen kan fortsätta i kanter och angränsande bestånd. Kolla också om du har några områden som är extra stormkänsliga och rådgör med din Sydvedare om lämpliga åtgärder för dessa, tipsar Thomas Agrell.

Text: David Söderlind