Aktuellt / Senaste nytt

Bevarad kolarkoja utanför Älghult

Publicerad 2020-06-03

I skogarna kring Älghults socken finns resterna av en gammal kolarkoja. Här bodde kolare när man gjorde kol. Då var man tvungen att vara på plats dygnet runt för att det inte skulle slockna eller börja brinna för mycket.

Att den är så här välbehållen efter alla dessa år är ovanligt. Alldeles i närheten av denna finns flera kolbottnar. Det som syns idag är endast den lilla spisen och delar av skorstenen.

Vad kännetecknar en kolarkoja?

Nuförtiden är det inte helt ovanligt att hitta rester från en kolarkoja. Oftast är kojorna u-formade, likt en kulle. Detta då kolarkojan oftast hade jordtäckta sidor som rasat ned efter övergivandet. Ibland ser man även stora stenar i kojans ena ände. Då är det vanligen rester efter den nedrasade spisen som vi ser.

När kolarkojan var aktiv var oftast sittbänkar/sovplatser placerade längs långsidorna. Ingången var oftast mot själva kolbotten, det vill säga platsen för kolmilan.

Om man från insidan av kolarkojan inte såg kolbottnen var det viktigt med ett fönster eller dylikt så att milan kunde övervakas dygnet runt.

Text och foto: Niklas Andersen