Aktuellt / Senaste nytt

Minskande angrepp av granbarkborren i Kalmar län

Publicerad 2021-10-06

Skadorna efter barkborresvärmningarna under 2021 fortsätter att minska i Kalmar län. Det visar höstens uppföljning från Skogsstyrelsen.

Totalt visar Skogsstyrelsens inventering att drygt 400000 m3sk granskog i länet har skadats av granbarkborren under 2021. Det är ungefär 60 procent av 2020 års nivå då det uppskattades att cirka 675000 m3sk granskog angreps och dödades av granbarkborren.

Trenden med minskande angrepp håller således i sig även i år. Årets uppskattade skadenivå motsvarar mindre än 25 procent av det dystra rekordåret 2019, då barkborrens härjningar beräknades ha skadat drygt 1,5 miljoner m3sk granskog i länet.

Skadenivåerna går åt rätt håll och trenden är positiv. Dock är nivån av skadad skog på grund av barkborrar på fortsatt höga nivåer.

Fortsätt därför att hålla koll i dina granskogar och plocka ut angripna träd! På Sydved fortsätter vi att prioritera avverkningar som innehåller barkborreskadad skog. Kontakta din Sydvedare så hjälper vi dig!

Text och foto: Tobias Cederlöf