Aktuellt / Senaste nytt

När vi nystartar efter corona: Den här rollen får din skog

Publicerad 2020-10-22

Din skog betyder säkert mycket för dig som är skogsägare. Men har du tänkt på att just din skog också är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart och mer klimatsmart samhälle? Det har blivit ännu tydligare nu när vi orienterar oss mot en nystart efter coronapandemin, säger Sydveds Daniel Fellenius.

Coronapandemin har kastat om världsordning och dagligt liv för oss alla. Men vad händer när pandemin börjar klinga av och vardagen och samhället så sakteliga startar om, vilka erfarenheter tar vi då med oss från tiden då hela världen plötsligt hamnade i krisläge? Och vilken framtid vill vi ha?

Konsumera på annat sätt

Daniel Fellenius, Sydveds marknadschef, och också aktiv i branschorganisationen Skogsindustrierna, menar att ekonomisk tillväxt alltid kommer att vara en förutsättning för att bibehålla och utveckla den globala välfärden. Den stora möjligheten är att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt, en så kallad bioekonomi.

– När allt så sakteliga startar igen har vi en chans att tänka till och försöka skapa ett samhälle som är mer klimatsmart och håll-bart. Jag tror inte alls att lösningen är att vi slutar konsumera. Konsumtionen är avgörande för den ekonomiska tillväxten, vilket verkligen har blivit påtagligt för många företag och länder under coronaperioden, men vi kommer absolut behöva utveckla ett mer cirkulärt konsumtionsmönster som innebär en större medvetenhet att välja produkter med en längre livscykel och i möjligaste mån baserade av förnybara material.

Digitaliseringen spelar stor roll

Han lyfter också fram innovativ utveckling och digitalisering, som under pandemin snabbt fått en ännu större och mer betydande roll, som viktiga i strävan för att skapa ett hållbart samhälle.

– Det kan handla om hur vi utvecklar nya bränslen, drivmedel, textilier, förpackningar, transporter, byggmaterial med mera. Men även hur våra egna resvanor och transporter förändras och utvecklas. Vi ser ju också hur allt hemarbete och social distansering påskyndat digitaliseringen i samhället, säger Daniel.

Skogen kan ta ledartröjan

Till sist vill han betona att skogsbranschen har stor möjlighet att ta ledartröjan för att samhället ska få en hållbar ekonomisk tillväxt.

– Skogsråvaran har en enormt stor potential, allt som görs av olja kan göras av träfiber. Vi har i flera år sett potentialen för bioekonomi och hållbarhet. Men sen kom coronapandemin, och nu har det blivit ännu tydligare att skogen är en viktig del i klimatfrågan och för nystarten av ett mer hållbart samhälle.

Text: Annsofie Öhman Foto: Thomas Adolfsén