Aktuellt / Senaste nytt

Närmare 900 besökare på skogsdagen i Tiveden

Vädret var väl inte det bästa, men trots det så kom närmare 900 personer till distrikt Aspas stora skogsdag i Fagerlid, Tiveden. Värmande brasor, skogsprat och variation på utställarna gjorde att det blev en mycket uppskattad dag.

Skogsdagen innehöll allt från planta till föryngringsavverkning. Sydved visade upp sin verksamhet en bit in på den kilometerlånga slingan. Här fanns skördare för gallring och slutavverkning, som demonstrerade sitt arbete i en skogskant. Många blev intresserade och stannade till och ställde frågor om avverkning och annat skogsbrukande.

Förutom Sydvedarna från distrikt Aspa, så fanns också ett 40-tal externa utställare längs slingan. Här visades röjsågar och motorsågar, en timmerbil var på plats, Närkes traktorcenter visade traktorer, flera banker var representerade... Även arborister var med och demonstrerade hur de arbetade. Alstor, som har mindre skogsmaskiner, var också på plats. Och de som var intresserade fick testköra, vilket var mycket uppskattat.

Värmande brasor fanns det på flera plaster längs slingan, och besökarna fick smaka viltpytt, hembakade bullar och så kokkaffe över öppen eld. Trots det kylslagna vädret så blev det en riktigt uppskattad skogsdag, med många som trivdes i den skogliga miljön. Ett stort tack till alla besökare och utställare för er medverkan!

Sydveds tipspromenad

Vi hade tipspromenad på skogsdagen efter slingan. Butiken på Stjernsunds Gård var med och sponsrade första, andra och tredje priset. Det var fem personer som hade alla rätt av de närmare 140 personer som gick tipspromenaden. Vi drog lott om första till tredje plats. De övriga två som hade 12 rätt kommer få ”tröstpris” i form av en Sydvedskeps eller liknande.

  1. Mikael Karlsson, Örebro
  2. Christian Stenman, Gullspång
  3. Ingvar Nordin, Hallsberg
  4. Adam Karlsson, Örebro
  5. Lennart Eklund, Närkesberg

Rätta svaren!
Fråga 1: Vad heter kronviltet som har fått kalv? 1. Get / X. Ko /2. Hind

Fråga 2. Vad är cellulosa? 1. Kolhydrat / X. Protein / 2. Fett

Fråga 3: Vilket av nedanstående trädslag har förmågan att växa upp under andra trädslag? 1. Tall / X. Björk / 2. Gran

Fråga 4: Var ifrån kommer Contortatall? 1. Ryssland / X. Tyskland / 2. Nordamerika

Fråga 5: Sveriges totala landyta är på 41 miljoner hektar. Hur många procent räknas som skogsmark av denna yta? 1. ca 80 % / X. ca 60 % / 2. ca 70 %

Fråga 6: Vilket påstående nedan är felaktiga angående allemansrätten? 1. Du får göra upp eld om du är försiktig. / X. Hundar får vara lösa i naturen under tiden 1 mars-20 augusti. / Du får gå, cykla och rida på privata vägar.

Fråga 7: År 2018 producerades det 18,3 miljoner kubikmeter sågade barrträvaror i Sverige. Hur mycket förbrukade vi i Sverige av det som tillverkades? 1. 5,6 miljoner kubikmeter / X. 9,8 miljoner kubikmeter / 2. 12,4 miljoner kubikmeter

Fråga 8: Hur många plantor har man på en hektar om man vid plantinventeringen använder sig av radien 1,78 m och får 10 plantor på provytan? 1. 10 000 plant/ha / X. 2 500 plant/ha / 2. 5 700 plant/ha

Fråga 9: Vad är skillnaden mellan mosse och kärr? 1. Det är ingen skillnad mellan mosse och kärr, enbart dialektala uttryck. X.Mossarnas vattentillskott sker enbart i form av nederbörd. Kärr får sitt tillskott från grundvattnet. 2. Kärrs vattentillskott sker enbart i form av nederbörd. Mossarna får sitt tillskott från grundvattnet.

Fråga 10: Vart växer granen Old Tjikko? 1. Sonfjället, Härjedalen / X. Fulufjället, Dalarna / 2. Nakafjället, Västerbotten

Fråga 11: Hur många län finns det i Sverige? 1. 25 / X. 21 / 2. 23

Fråga 12: Vilket är det gemensamma artnamnet för Jungfru Marie nycklar och skogsnycklar? 1. Dubbelnycklar / X. Jungfru Marie nycklar / 2. Fläcknycklar

Lennart Nordqvists BM Bamse.

Lennart Nordqvists BM Bamse.

Skogsmaskiner från Stjernsunds Gård.

Skogsmaskiner från Stjernsunds Gård.

Tibro Skog och Trädgårdsmaskiner AB och Alstor.

Tibro Skog och Trädgårdsmaskiner AB och Alstor.

Besökare som fyller i tipspromenaden under skogsdagen i Tiveden.

Besökare som fyller i tipspromenaden under skogsdagen i Tiveden.

Ingvar Nordin, en av vinnarna av tipspromenaden.

Ingvar Nordin, en av vinnarna av tipspromenaden.