Aktuellt / Senaste nytt

Nu svärmar en ny generation granbarkborrar

Publicerad 2022-08-16

En ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Med andravågen ökar därmed risken betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog.

– Tyvärr har vi de senaste veckorna haft andra generationens granbarkborrar i våra fällor och den senaste tidens varma och torra väder gynnar skadeinsekten. Vi kan förvänta oss en ny våg av angrepp och därför uppmanar vi återigen skogsägare i de drabbade områdena att inventera sin skog, säger Mattias Sparf på Skogsstyrelsen.

Vid de senaste veckornas tömningar av Skogsstyrelsens och skogsbrukets fällor i svärmningsövervakningen har den nya generationen med ljusare baggar fångats, vilket är tecken på att en ny generation granbarkborrar börjat lämna yngelplatsen och svärma.

Den ökade svärmningsaktiviteten senaste veckorna, som sannolikt är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar, finns nu i princip inrapporterat från samtliga län i landets södra delar. Innan den varma sommaren 2018, då populationen exploderade på allvar, var det mer ovanligt med en andra generation granbarkborrar.

– I takt med att vårens angrepp börjar synas och vi sätter in avverkningsresurser där, upptäcks nu allt fler ny angripna granar intill de gamla angreppen, säger Magnus Sääf på Mellanskog.

Skogsstyrelsen vill tillsammans med aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna uppmana alla skogsägare att:

  • Ut i skogen och leta efter nya angrepp.
  • Titta även efter angrepp från tidigare i våras. De har börjat skifta färg och blir lättare att upptäcka på håll.
  • Ta ut angripna träd så fort som möjligt och se till att så mycket bark som möjligt följer med ut ur skogen
  • Leta främst i närheten av tidigare angripen skog, där det finns färska vindfällen och i så kallade riskbestånd (det vill säga äldre granskog). Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angrepp, desto större virkesvärde går att rädda och bekämpningen blir effektivare.

Hur stora skadorna blir på skogen efter den här sommaren är för tidigt att säga. Sveriges Lantbruksuniversitet kommer på uppdrag av Skogsstyrelsen att göra en objektiv inventering senare i höst.

En ny generation granbarkborrar riskerar nu ta död på ännu fler granar och skogsägaren uppmanas se över sin skog. Bilden visar granar dödade av granbarkborre.

En ny generation granbarkborrar riskerar nu ta död på ännu fler granar och skogsägaren uppmanas se över sin skog. Bilden visar granar dödade av granbarkborre.

Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen