Aktuellt / Senaste nytt

Nu svärmar granbarkborren igen

Publicerad 2022-05-25

Den senaste tidens vårvärme har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Risken är nu stor för nya angrepp och skador på skogen i redan hårt drabbade områden.

Granbarkborren har börjat svärma i större delen av landet visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor där nu flera tusen insekter har fångats in.

– Med över tiotusen granbarkborrar i flera fällor kan vi konstatera att årets huvudsvärmning är i gång. Vi har också kunnat konstatera att stående skog redan börjat angripas, säger Mattias Sparf på Skogsstyrelsen.

Mest aktiva är granbarkborrarna i södra halvan av Sverige men stora fångster har även noterats så långt norrut som i Torpshammar i Västernorrland. Störst svärmning är det i östra delarna av Götaland och Sveland med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn, där fällorna fångat 23 000 respektive 17 000 granbarkborrar den senaste veckan.

Viktigt kontrollera skogen

Alla skogsägare som har granskog i de berörda områdena uppmanas nu att kontrollera sin skog. Sedan den extremt torra sommaren 2018 har cirka 27 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborren, vilket uppskattningsvis kostat skogsägarna 12 miljarder i förlorat virkesvärde. Även i år väntas stora skador, särskilt om vi får en varm och torr sommar eftersom det gynnar granbarkborren.

Det är viktigt att upptäcka de nya angreppen tidigt, då det är då man kan rädda det mesta av virkesvärdet och bromsa fortsatta angrepp. Ha extra koll på granar som står i hyggeskanter och där du eventuellt har haft angrepp tidigare år. Risken för nya skador är störst där.

Så ser du om en gran har blivit angripen

De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser frisk ut på håll. Men om du går nära en angripen gran ser du oftast:

  • Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.
  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).
  • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren).
Tusentals granbarkborrar fångade i en av Skogsstyrelsens övervakningsfällor. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

Tusentals granbarkborrar fångade i en av Skogsstyrelsens övervakningsfällor. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen