Aktuellt / Senaste nytt

Skogsstyrelsen: Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

Publicerad 2019-09-12

Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken.

Den här tiden på året brukar de flesta granbarkborrar som svärmat under sommaren gå ner i marken för vintervila. Men i år visar Skogsstyrelsens stickprover i Götaland att det finns ovanligt många baggar kvar i träden – framförallt i de hårdast drabbade områdena i östra Götaland.

– Det är anmärkningsvärt att så många granbarkborrar fortfarande tycks vara kvar under barken och vi vet inte vad det beror på. Vi hittar dem både i de granar som angreps i juni och i de träd som angreps senare i juli och augusti, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Fortfarande effektivt att avverka

Det här innebär att det fortfarande är effektivt ur bekämpningssynpunkt att söka upp granar som angripits i år, avverka och forsla bort dem från skogen – den så kallade sök och plockmetoden.

– Men för att avverkningen ska fungera som bekämpningsmetod måste barken följa med träden ut, annars blir barkborrarna kvar i skogen övervintrar i den avfallna barken, säger Gunnar Isacsson.

Fräsa bort barken

En annan bekämpningsmetod som kan vara effektiv vid mindre och olönsamma volymer är så kallad barkning, då man fräser bort barken där granbarkborrarna sitter.

– I det här skedet är det bara motormanuell barkning, där man fräser bort barken, som fungerar. Då dör de barkborrar som är kvar i barken, säger Gunnar Isacsson.

De granar som angreps 2018 och tidigare kan däremot lämnas kvar och bör endast fällas om de innebär en säkerhetsrisk.

Höstens väder avgör när barkborrarna lämnar träden

Hur länge det är effektivt att avverka årets angripna granar för att bekämpa granbarkborrarna är för tidigt att säga i nuläget. Men mycket tyder på att det kommer vara mer baggar kvar i träden kommande vinter, jämfört med normaltillståndet.

– Får vi en mycket varm höst kommer fler baggar flyga ut ur träden och gå ner i marken för vintervila. Men blir det kallare är det mer troligt att de blir kvar under barken i stället. Då kan det bli aktuellt att även rekommendera sök och plock under vinterhalvåret, vilket inte hör till normalläget, säger Gunnar Isacsson.

Text: Skogsstyrelsen