Aktuellt / Senaste nytt

Praktikant lär sig mer om lövskogsskötsel

Publicerad 2023-05-09

Periodvis får Sydved en del praktikanter från naturbruksgymnasium och universitet som följer ett flertal anställda på Sydved i deras yrkesvardag. Praktikant Gustav Olsson från Naturbruksgymnasiet i Blekinge har i april spenderat två veckor på Sydved.

Gustav uttryckte tidigt att han ville lära sig mer om lövskogsskötsel, då de i skolan läser om just skogsskötsel. Under sin praktik har Gustav fått träffa entreprenörer och markägare, levererat plantor, fäst vältlappar på vältor i skogen, mätt ekstockar medverkat på en skogsdag som bland annat handlade om ekodling.

Skogsbruksmodell i Ängavången

Sågverket Ängavången anordnade en skogsträff 21 april i närheten av Glimåkra. Under skogsträffen informerades åhörare om åtgärder som gynnar såväl naturvård som lönsamhet av naturnära skogar och ekodling. Markägare Lennart Bosrup och Emma Sandell-Festin, doktor i skogskunskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, har tillsammans utvecklat en skogsbruksmodell som tillämpas i Ängavången. Det går ut på att kombinera naturvård, rekreation och lönsam ekodling genom kontinuitet och långsiktighet.

Utgå från när ekarna släpper ekollon

Enligt Ängavången gynnar man föryngring av ek genom att utgå från när ekar släpper ekollon i närområdet, helst i blandskogar. Därefter får man leta sig till var det finns föryngring, stängsla in och röja runt för att ge föryngringen så mycket ljus som möjligt. När ekarna sedan har kommit upp ett par meter ska ekarna stå tätt, vilket ger naturlig stamkvistning. När ekarna uppnått önskvärd diameter, gallrar man. Det är bra om skogen hela tiden är skiktad och består av flera trädslag som hjälper till att hissa upp ekkronorna. Det gör ekstammarna kvistfria vilket i sin tur ger god kvalitet av ektimmer. Vid gallring ger de träd som danar ekarna en inkomst på vägen. Åtgärder som behövs för att ta hand om sina ekar är stamkvistning. Ekar med sämre kvalitet kan lämnas som evighetsträd.

Gustav Olsson stående mellan två ekar.

Gustav Olsson stående mellan två ekar.

Text: Gustav Olsson och Helena Ericson Foto: Helena Ericson