Aktuellt / Senaste nytt

Rekordstora angrepp av granbarkborre även nästa år

Publicerad 2018-12-19

Även nästa år kommer skadorna av granbarkborre på skogen i Sydsverige att ligga på årets rekordnivåer. I bästa fall. Blir sommaren torr och varm kan skadorna femdubblas. Det visar nya beräkningar. Därför bildas nu en krisgrupp tillsammans med skogsbruket för att om möjligt begränsa skadorna.

​– Vi står inför en unik situation där vädret orsakat en massförökning av granbarkborre som vi aldrig tidigare sett. Det allvarliga läget gör att vi nu gemensamt kraftsamlar med skogssektorn för att begränsa omfattningen så långt det bara är möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Redan i augusti gjordes bedömningen att angreppen av granbarkborre i Götaland såg ut att bli rekordstora. En inventering i slutet av november visade att minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats. Det är med god marginal det största angrepp som mätts upp i en inventering.

Sommarens väder påverkar

Men detta är bara början. Skogsstyrelsen har gjort beräkningar över hur stora angreppen kan bli till våren beroende på vilka förebyggande insatser som sätts in och hur vädret blir. Vid gynnsamma förhållanden, med en kall och blöt sommar, kommer ytterligare cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog ändå att angripas. Blir sommaren varm och torr, kan det röra sig om 12,5 miljoner kubikmeter. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor.

Krisgrupp inom skogsbruket

Efter den oroande utvecklingen har nu en ny krisgrupp bildats i samverkan med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Syftet är att samordna kunskap, bekämpningsåtgärder och information och på så sätt begränsa omfattningen så långt det är möjligt.

– I bästa fall har vi ungefär lika stora problem nästa år. Därför måste vi börja agera nu. Tidigare erfarenhet från liknande skogliga kriser visar att samarbete mellan myndigheter och de skogliga organisationerna varit avgörande, säger Daniel Fellenius, chef för marknadskommunikation på Sydved, en av de som ingår i gruppen.

Det är också fortsatt viktigt att skogsägarna i området har koll på sin skog. Om man hittar angrepp gäller det att kontakta sin skogliga rådgivare, om man har en sådan, och planera i god tid för avverkning för att få ut virket innan granbarkborren svärmar till våren.

Sedan tidigare har Skogsstyrelsen också föreslagit att det bildas ett bekämpningsområde i delar av Götaland med skärpta regler och undantag för att få ut det skadade virket snabbt.

    Fakta: Jämförelse med andra stora skador på skog

    • Angrepp av granbarkborre första året efter stormen Gudrun: 1,5 miljoner kubikmeter
    • Skogsbränderna sommaren 2018 i de tre värst drabbade länen: 1,8 miljoner kubikmeter
    • Granbarkborreangreppet i Götaland 2018: 2,5 miljoner kubikmeter
    • Väntat angrepp av granbarkborre i Götaland 2019: 2,5 – 12,5 miljoner kubikmeter
Text: Skogsstyrelsen Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen