Aktuellt / Senaste nytt

Risk att vistas i skogen efter granbarkborrens härjningar

Publicerad 2021-12-22

Granbarkborren har orsakat stora volymer död granskog och på många platser är risken för fallande träd överhängande. Skogsstyrelsen uppmanar därför allmänheten att vara försiktiga vid vistelse i dessa skogar.

Sedan 2018 har skadorna av granbarkborren varit förödande i många granskogar i delar av Götaland och Svealand. En hel del av de angripna träden har avverkats, men inventeringar visar också att stora volymer döda granar står kvar i skogen.

– Den senaste inventeringen från SLU visade att miljontals kubikmeter döda granar står i våra skogar från de senaste årens omfattande angrepp. De här skelettskogarna kan vara riktigt farliga att vistas i, säger Mattias Sparf på Skogsstyrelsen.

Det är framförallt de granar som angreps under 2018 och 2019 som nu börjar bli riktigt sköra och fallfärdiga. Dessa granar känns igen på att de har tappat det mesta barken och börjar få en silvergrå färg. Det behövs ingen kraftig vind för att dessa granar ska falla utan förvarning.

– Vi är många som av olika skäl ofta vistas i skogen vilket vi ska fortsätta att göra. Men försök att inte gå nära döda granar och uppehåll er inte intill dem längre än nödvändigt, säger Mattias Sparf.

Du som arbetar i skogen bör tänka på att vara extra försiktig och undvika att vistas nära de döda granarna vid blåsigt väder. Tänk också på att det krävs erfarenhet och kunskap vid åtgärder av angripna granar eftersom de kan bete sig annorlunda vid avverkning jämfört med friska granar.

    Granar du ska se upp för

  • Granar som varit döda en längre tid har störst risk att falla. Dessa silvergrå granar har tappat merparten av barken, alla barr och de klenaste kvistarna har trillat av. Du kan också se torksprickor och stora ingångshål av andra insekter i stammen. Står de döda granarna vindutsatt ökar risken att de ska falla. Står de dessutom i grupp ökar risken att bli träffad då det kan bli en dominoeffekt när en gran faller.

Foto: Martina Tedenborg