Aktuellt / Senaste nytt

Röjningsutbildning för entreprenörer

Publicerad 2019-10-09

På Sydved finns det något som vi kallar för Gallringsakademin. En satsning för att ligga i täten inom gallring och driva utvecklingen framåt. Vi vill förstärka Sydveds position inom gallring genom att utveckla teknik, metod och lönsamhet efter dagens förutsättningar.

För att lyckas som bäst i gallringsskogen krävs väl utförda åtgärder innan maskinerna rullar in. Det börjar med en lyckad plantering som följs av väl utförda röjningar enligt dagens krav på utförande och certifieringskrav.

Tisdagen den 8 oktober samlades Sydved röjningsentreprenörer för en gemensam utbildningsdag om ungskogsröjning och förröjning.

Dagen började med ett inomhuspass och avslutades på eftermiddagen i skogen med olika fältövningar. Under dagen diskuterades frågor som:

  • Hur skapar man minst 10 procent löv i ett röjningsbestånd?
  • Hur åtgärdar man en starkt viltbetad ungskog?

Tack till alla ni som var med för en bra dag!

Text och foto: Johan Olsson