Aktuellt / Senaste nytt

Skaffa dig koll på granbarkborren!

Publicerad 2018-09-26

I maj var det rekordfångst av granbarkborrar i Skogsstyrelsens fällor. Samtidigt har den torra sommaren gjort att en hel del träd fått nedsatt motståndskraft och riskerar att ta stor skada av barkborrarnas angrepp. Så ge dig ut i din skog för att se om det finns angripna träd!

Ungefär hälften av granbarkborrarna övervintrar under barken på stående träd och resterande övervintrar i marken. Genom att hitta, hugga ner och transportera bort angripna träd kan man få bort ett stort antal av de granbarkborrar som kommer svärma kommande vår och sommar.

Det är lätt att missa de nyligen angripna träden, som fortfarande ofta är gröna i barren. Var därför extra vaksam på till synes friska träd i närheten av de träd som är bruna och uppenbart redan är döda.

Träden som granbarkborrarna har lämnat är tämligen ofarliga att låta stå kvar i skogen. De kan till och med vara bra att lämna, då de är omtyckta av många av granbarkborrarnas fiender och konkurrenter. Till skillnad från granbarkborrarna angriper konkurrenterna inte friska träd.

I vår när granbarkborrarna svärmar, normalt runt månadsskiftet april–maj, kan du göra stor nytta i din skog genom den så kallade sök- och plockmetoden för att identifiera träd som granbarkborrarna gått in i för att föröka sig.

Foto: Annie Svensson